|  |   |  |   |

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

حبیبه عزیزی

تصویر تست


حبیبه عزیزی  متولد ۱۳۶۳
تبریز .
فوق لیسانس علوم سیاسی

فعالیت ادبی :
از سال ۱۳۹۵در آکادمی عریانیسم -مکتب اصالت کلمه زیر نظر آقای آریو همتی .
1
درد
کبودی
اشک
سایه ی سیاهی زیر چشم

و زن
آماده ی نبرد
برای ادامه
دوباره برخواستن
دوباره ساختن
دوباره دوست داشتن
اینبار اما
تلخ...

 

2
یعنی چشمان تو
که چشمانم را
روی صورتم آب
می کند..
تراژدی از این باشکوه تر
که به جای اشک
چشمانم می چکند؟

#حبیبه_عزیزی
3
در هر قطره ی اشکم
یک تو
در شمایلی عاشقانه
جاری می شود ..
قلبم آینه است
و قطره های اشک
تکه های این آینه ..


4
زنی در قلبم می تپد
که مرا
سمت عاشق می خواند
سلاح او
اشکهایی است
که در ساحت شمع
می بارد...

حبیبه_عزیزی

برچسب ها: شاعران معاصر, شاعران آذربایجان شرقی, زنان شاعر, شاعران تورک زبان

چاپ ایمیل