|  |   |  |   |

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

ماریا کریمیان 

محمدعلی رضاپور

ماریا کریمیان 

متولد 1354
شهرستان سقز
فعالیت ادبی
از سال 1395
در کارگاه آکادمی
عریانیسم در مکتب اصالت کلمه
1
قدم هایت را آهسته بردار
و به اذن خش خش برگها
ترانه باران را نارنجی بنواز

دفن کن آرزوها را که
پاییز فصل کوچ است

کاش یک بار دیگر بیایی
و
قانون بی قاعده غربت
درهم بشکند...


عاشقانه ترین
لحظه برای شمع
سوختن
پروانه ای بود
که میان شعله ها
دنبال بوسه ی گم شده ی گلی
می گشت

 


3
ملودیِ زیبایی ست

که روی
ایوان خانه رویایی مان
گیسوان شرابی ام را
به رقص
وا می دارد..

 

4
فاصله ای نیست
سردرگم
میان
شعرهای که
هیزم شعله هایش
خواستن
توست...
5
رگبار بوسه هایت
روی تنم
غمهایم را
ورق ورق کرده

و باد پاییزی را مجاب
به رقصاندن...

برچسب ها: شاعران معاصر, شاعران کردستان, زنان شاعر

چاپ ایمیل