بده بر حضرت زهرا (س) جوابی

فرامرز فرخ

تو ای مرد بی غیرت پر هوس
برون آ دمی ، از حصار ِ قفس

بساط گنه را ، تو گسترده ای
خدا میفروشی ، برای ِ عدس
==
==
برنجی ، نهی منکر را ، نتابی !!!
بدان این را ، که دنبال سرابی

نمایان می کنی ، زلفت به مردان
بده بر حضرت زهرا (س) جوابی

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران