|  |   |  |   |

 

اطلاعات تماس

تبلیغ کتاب
آدرس:
شاعر و نویسنده ارجمند

جهت معرفی کتاب در سایت لازم است
تصویر کتاب و یک صفحه معرفی کتاب را به ایمیل info@shaer.ir و یا تلگرام
http://telegram.me/wwwshaerir
ارسال کنید.
توجه کنید :
کتاب شما برای یک هفته در معرض هزاران بینده حوزه شعر و داستان در صفحه اصلی سایت قرار می گیرد و پس از یک هفته به بخش کتاب شعر تغییر مکان داده و در آنجا برای دو سال قابل دسترسی است
شماره کارت 6037997192750611
بانک ملی - به نام فرهاد مرادی
مبلغ واریزی برای معرفی کتاب 20 هزار تومان

فرم تماس

ارسال ایمیل
اختیاری