|  |   |  |   |

ناله در نیمه شب

چرا در جنگلهای سوتاوان در هنگام شب صدای ناله و شیون شنیده می شود؟
آنجا پرنده ای زندگی می کند به نام "مادر دختر" این پرنده از نسل دایناسورها می باشد و به زودی در حال انقراض است. جفت نر دارای منقاری چکشی و سخت می باشد و در عوض جفت ماده منقاری کوچک و ظریف دارد. جفت ماده پرنده ای تک همسریست که در زمان جفت گیری بسیار عاشق هستند . در هنگام تخمگذاری پرنده ی نر با منقارش بر تنه ی درختی حفره ای بزرگ ایجاد می کند و جفت ماده در آن حفره جای می گیرد و پس از اطمینان از تخمگذاری پرنده ی نر با ساروج آن حفره را می پوشاند تا فقط از طریق منقارش بتواند برای جفت ماده غذا ارسال نماید ، تا زمانیکه تخمها جوجه شوند. در حالیکه جفت ماده همچنان عاشق می ماند ، جفت نر با پرندگان دیگری معاشقه می نماید . پس از تبدیل شدن تخمها به جوجه ، جوجه ها یکی یکی از درون سوراخ ریز بیرون می آیند و پرنده ی ماده تنها می ماند . پرنده ی نر در عین ناباوری آن سوراخ را با ساروج می پوشاند و پرنده ی ماده در تنهایی ناله می کند تا می میرد. "فرامک"

نویسنده : فرامک سلیمانی

بخش داستان کوتاه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: داستان کوتاه

چاپ ایمیل