خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 11 مهر 1402

دانیال رحمانیان

تصویر تست

دانیال رحمانیان

دبیرعالی انجمن ادبی نخل و نارنج
عضو انجمن ادبی شهرستان جهرم
عضوفعال کانون بسیج هنرمندان
عضو انجمن شاعران ایران

دیدار خصوصی همراه با کاروان مداحان و شاعران ایینی
با مقام معظم رهبری

مولف سه مجموعه کتاب شعر کوتاه
اشکهایم خاکستری اند
نام تورادرگلدان اتاقم می کارم
حافظه یک مردشطرنجی

چاپ اشعار این حقیر از سال ۸۵در مجلات کشوری و خارجی

برگزیده چندین شب شعر..کنگره…جشنواره شعر شهرستان و استان وکشور

فعلن در کوله بار ادبی خود به همراه دارم

۱

پاییزاتفاق تازه ای نیست
هرصبح
که اندوهت رابتکانی
برگ ریزان است

۲

حبه حبه
انتظارت رادرون فنجان ریختم
انقدرنیامدی
که اوقات قهوه هم تلخ شد

۳

تندیست را
درچهارراه پیراهنم ساخته ام
هرروزپرنده ها
به کوچ بهارمی ایند

۴
هرصبح
کرکره ی چشمانم را
وا می کنم
به هوای دیدن تو

۵

ازبهارچه بنویسم
وقتی چشمانت
چهارفصل شکوفه دارد

دانیال رحمانیان

6
تقدیم به یادگاران سبزوجاویدان هشت سال دفاع مقدس

ای سرفه ات ردیف غزل های سوخته
جا مانده ای میان دکل های سوخته
در روزهای خردلی سرفه ات چقدر
گل می کنند در تو دمل های سوخته
بیهوشی از عفونت این کهنه زخم ها
افتاده ای به دست اجل های سوخته
دارم میان کوچه توراجارمی زنم
ای یادگارکهنه مثل های سوخته
با این ردیف و قافیه بهتر نمی شوی؟!
ای سرفه ات ردیف غزل های سوخته