دسته‌بندی نشده

اشعار آئینی

اشعار آئینی امام علی (ع) امام حسین(ع) امام سجاد(ع) حضرت ابوالفضل(ع) حضرت علی اکبر(ع) حضرت علی اصغر(ع) حضرت مسلم بن

ادامه مطلب »

: آترواسکلروز

تغییر مسیر از: atherosclerosis !شرح بیماری آترواسکلروز (تصلب‌ شرایین) عبارت‌ است‌ از یک‌ گونه‌ بسیار شایع‌ از تصلب‌ شرایین‌ که‌

ادامه مطلب »