راهزن و راهنما

امیر شریفی

بی راهه کجا?… راه کجا?…
راه نشانم بده ای راهنما…
***
مردم! آن راهزنان در پس این راه
چنان راه مرا راهزدند…
***
به خیال من درمانده ی در ره مانده…
مردمان!… راهزنان راهنمان?!…

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران