شرحه/ مرضیه فرمانی

سرشناسه : فرمانی، مرضیه، ‏‫۱۳۶۸ -‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : شرحه/ مرضیه فرمانی.
‏مشخصات نشر : تهران:‌ انتشارات فصل پنجم‏‫، ۱۳۹۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۲ ص.‬
‏شابک : ‏‫‬‮‭978-600-304-467-8
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۵۶‭ /‮ر‬۸۱۳‏‫‬‭‏‫‬‮‭ش۴ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۸۸۴۰۷۸