شلتاق: مجموعه غزل‏‫/ غلامرضا طریقی.

سرشناسه : طری‍ق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۶ –
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫شلتاق: مجموعه غزل‏‫/ غلامرضا طریقی.
‏مشخصات نشر : تهران: نشر چشمه‏‫، ۱۳۹۵.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۶ص.
‏شابک : ‏‫‭978-600-229-845-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۱۴۶‭‬ ‭/ر۹۶‏‫‬‮‭ش۸ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۶۳۳۵۷۷