عاشق ساده

حمیدرضا عبدلی

یک عاشق ساده در بدر یعنی من
از حال دل تو با خبر یعنی من
تو حرف رقیب را دگر گوش نده
کبریت نمور وبی خطر یعنی من

بخش رباعی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران