خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 7 مهر 1402

لینک شاعران افغانستان

شاعران افغانستان شاعران افغانستان
 محبوبه ابراهیمی – افغانستان  سید رضا محمدی – افغانستان
 سید ابوالفضل مبارز – افغانستان  شفیق سحر – افغانستان
 منیر احمد بارش- افغانستان  محمد سرور رجایی- افغانستان
 علی اديب- افغانستان  نبی سلطانی – افغانستان
 ضیا افضلی – افغانستان  سهراب سیرت- افغانستان
 روح الامین امینی – افغانستان  رویا شریفی- افغانستان
 اهل الدین بحری- افغانستان  مژگان شفا- افغانستان
 روح الله بهرامیان- افغانستان  عنایت شهیر- افغانستان
 حفیظ الله زریر- افغانستان  سید ضیاء الدین قاسمی- افغانستان
 امان الله میرزایی – افغانستان  عبدالقهار عاصی – افغانستان
 ابراهیم امینی – افغانستان  داوود عرفان- افغانستان
 شهبار ایرج- افغانستان  شکریه عرفانی- افغانستان
 نجیب آگاه – افغانستان  صادق عصیان – افغانستان
 واصف باختری – افغانستان  الیاس علوی- افغانستان
 ناهید بشر دوست- افغانستان  خالده فروغ – افغانستان
 وحید بکتاش- افغانستان  شایان فریور- افغانستان
 امان پویامک- افغانستان  محمد کاظم کاظمی- افغانستان
 قنبرعلی تابش- افغانستان  صدیقی لعل زاد- افغانستان
 محمد تقی سراج – افغانستان  حمید مبشر- افغانستان
 کاوه جبران- افغانستان  عبدالوهاب مجیر – افغانستان
 محمد جعفر عزیزی- افغانستان  صالح محمد خلیق- افغانستان
 محمد جواد سلطانی – افغانستان  بتول محمدی- افغانستان
 سمیع حامد – افغانستان  ابوطالب مظفری- افغانستان
 فرید حسرت- افغانستان  هادی میران- افغانستان
 سید حسن مبارز – افغانستان  رحیمه میرزایی- افغانستان
 محمد حسین آرش – افغانستان  نصیر ندیم- افغانستان
 زهرا حسین زاده- افغانستان  مینا نصر- افغانستان
 راشد رامز- افغانستان  زینت نور – افغانستان
 بشیر رحیمی- افغانستان  محمد واعظی- افغانستان
 هادی هزاره- افغانستان  نورالله وثوق- افغانستان