خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 8 مهر 1402

مجلات آنلاین شعر جهان

مجلات آنلاین شعر جهان مجلات آنلاین شعر جهان مجلات آنلاین شعر جهان
Abalone Moon eSkylark Poetic Monthly
http://www.abalonemoon.com www.skylarkpublications.co.uk www.poetstage.com/poeticmonthly.htm
Able Muse Eye to the telescope Poetry Express: Quarterly from Survivors’ Poetry
http://www.ablemuse.com http://eyetothetelescope.com/contribs.html http://www.survivorspoetry.com/
Abridged Fade Poetry Kit Poetry Library Magazines Site
 www.abridgedonline.com fadepoetryjournal.tumblr.com http://www.poetrykit.org/#magazines
Agnieszka’s Dowry Falcon Editions Poetry Matters : the Online Magazine from Tower Poetry
http://asgp.org/agnieszka.html http://www.falconeditions.com/ http://www.towerpoetry.org.uk/poetry-matters
Algebra of Owls Fascicle Poetry P F
https://algebraofowls.com/ http://fascicle.com/ http://www.poetrypf.co.uk
Allegro Poetry Magazine Five Dials Poetry Proper
http://allegropoetry.org http://www.fivedials.com/fivedials www.poetryproper.blogspot.com
Almost Island Flea, The PoetrySz (demystifying mental illness)
http://almostisland.com/ http://www.the-flea.com/ http://www.poetrysz.net/
Amaryllis Foame Prac Crit
http://www.amaryllispoetry.co.uk/ http://www.foame.org/ http://www.praccrit.com/
Anastomoo Fox Chase Review Proof
http://www.anastomoo.com/ www.foxchasereview.org http://extra.shu.ac.uk/proof/ 
Ancient Heart Magazine Free Verse: a journal of contemporary poetry & poetics Pulsar
http://ancientheartmagazine.blogspot.com/ http://english.chass.ncsu.edu/freeverse/ www.pulsarpoetry.com
And Other Poems Ginosko Literary Journal Qualm
https://andotherpoems.com/ http://www.ginoskoliteraryjournal.com/ www.qualm.co.uk/index.html
Angle Journal of Poetry in English Great Works Readings: response and reactions to poetries
http://anglepoetry.co.uk/ http://www.greatworks.org.uk http://www.bbk.ac.uk/readings/
Antiphon H-ngm-n Sentinel Poetry
http://antiphon.org.uk/ http://www.h-ngm-n.com/ www.sentinelpoetry.org.uk
Ardea Harlequin, The Shadowtrain
www.ardea.org.uk http://www.theharlequin.org/ http://shadowtrain.com
Areopagus here/there:poetry Signals Magazine
www.areopagus.org.uk  http://here-there-poetry.co.uk/web/ http://www.signalsmagazine.co.uk
  Homeless Diamonds Softblow
Argotist Online, The www.homelessdiamonds.org.uk/index.html www.softblow.org
www.argotistonline.co.uk Ink Sweat & Tears Southword Online
Art Fist http://www.inksweatandtears.co.uk/ http://www.munsterlit.ie/Southword/issues_index.html
http://www.artfist.org/ Jacket 2 Spine
Asymptote http://jacket2.org/ http://www.spinewriters.com/
http://asymptotejournal.com/ Jacket Magazine Spit Journal
Augustus Young Webzine http://www.jacketmagazine.com www.spitjournal.com
http://www.augustusyoung.com/ Junction Box Spokes
Bare Hands Poetry http://glasfrynproject.org.uk/w/category/junction-box www.simegen.com/writers/spokes/
http://barehandspoetry.tumblr.com/ Kritya: a Journal of Poetry Still: A Journal of Short Verse
Blackbird (Virginia) http://www.kritya.in/ http://www.into.demon.co.uk
http://www.blackbird.vcu.edu/ Lake, The Strange Poetry
Blackbox Manifold www.thelakepoetry.co.uk https://strange-poetry.com/
http://www.manifold.group.shef.ac.uk/ Likestarlings Streetcake Magazine
blart http://likestarlings.com/ http://www.streetcakemagazine.com/
http://blartmagazine.jimdo.com/ Living Poets Stride Magazine (archive)
Blaze Vox http://www.dragonheartpress.com/ http://www.stridemagazine.co.uk
http://www.blazevox.org/ London Grip Stride Magazine (current)
Blue Jew Yorker: Culture of Survival and Ecstasy, The http://londongrip.co.uk/category/poetry/ http://stridemagazine.blogspot.co.uk/
http://www.bluejewyorker.com Manifold Online Poetry Magazine Sugar Mule
Bow-Wow Shop, The http://www.manifold.group.shef.ac.uk/ http://www.sugarmule.com
www.bowwowshop.org.uk Manuscript Symmetry Pebbles
Buddhist Poetry Review http://www.newwritingpartnership.org.uk/ www.symmetrypebbles.com
http://www.buddhistpoetryreview.com/ Masthead Magazine Thank You for Swallowing
Caketrain http://www.masthead.net.au https://thankyouforswallowing.wordpress.com/
http://www.caketrain.org Message in a Bottle The Charles Carter
Chapman (Scotland) www.messageinabottlepoetrymagazine.com www.thecharlescarter.com
http://www.chapman-pub.co.uk/ Miracle The Scores
Chimaera, The http://miracleezine.wix.com/miracle-e-zine http://thescores.org.uk
http://www.the-chimaera.com Missing Slate, The Trespass
Clear Poetry http://www.themissingslate.com/ http://www.trespassmagazine.co.uk/ 
https://clearpoetry.wordpress.com/ Morphrog Trumpet
Conversation Papers, The http://www.morphrog.com/ http://www.poetryireland.ie/publications/trumpet/back-issues/
http://issuu.com/conversationpoetry Muse, The Uneven Floor
Create http://www.themuse.webs.com/ http://unevenfloorpoetry.blogspot.co.uk/
http://issuu.com/artscouncilengland/docs/create_digital_singles_v1 Neon Magazine Unreal City
Dead Ink http://www.neonmagazine.co.uk/ http://www.davidpascal.com/unrealcity/poetry.html 
http://deadinkbooks.com/ New Linear Perspectives Various Artists
Dead King Magazine http://newlinearperspectives.wordpress.com/ Operates entirely by e-mail: variousartists986@gmail.com
http://www.deadkingmag.com Night & Day Visual Verse
Ditch Poetry http://www.vintage-books.co.uk/nightandday/ http://visualverse.org/
http://www.ditchpoetry.com/ Noon: a journal of the short poem Wild Court
Do Not Look at the Sun http://www.noonpoetry.com http://wildcourt.co.uk
http://www.donotlookatthesun.com Nthposition Wood Coin
Ekleksographia http://www.nthposition.com http://www.woodcoin.net/
http://ekleksographia.ahadadabooks.com/ Ol’ Chanty (formerly: Chanticleer Magazine) Words without Borders
Enigma http://www.chanticleer-press.com/magazine.html http://www.wordswithoutborders.org/
http://enigmamag.wordpress.com/ onedit Wow!
Penniless Press http://www.onedit.net/ http://www.wordsontheweb.net/
http://www.pennilesspress.co.uk/ Panic YM: New Work in Poetry
Poems In Which http://homepages.which.net/~panic.brixtonpoetry/ http://www.ympoetry.org
www.poemsinwhich.wordpress.com para-text Poetic Hours
poetandgeek.com www.paratext.co.uk http://poetichours.homestead.com/howdoesPHwork.html
www.poetandgeek.com