مجموعه مقاله های پنجمین همایش پژوهش های ادبی تربیت معلم سبزوار (1389)

 

کاربران گرامی هرکدام از  عناوین دارای لینک برای دریافت فایل می باشند  که شما می توانید آن ها را دریافت نمایید

نوع فایل ها : pdf

صفحه کد

 

عنوان 

نام نویسنده1 نام خانوادگی نویسنده1 نام نویسنده 2 نام خانوادگی نویسنده2 نام نویسنده3 نام خانوادگی نویسنده3
7 1001 آب و آناهيتا از اسطوره تا حماسه ابراهیم محمدی فهیمه مختاری    
23 1002 آزادي در نگاه فروغ فاطمه رحمانیان کوشککی        
38 1003 آس، نه داس و تاس(نقد متني مصراعي منسوب به خيام) ابراهیم استاجی        
46 1004 آسيب شناسي انواع فاصله در نظام نوشتاري بريل فارسي نادر جهانگیری نرجس منفرد ابوالقاسم قوام
61 1005 آسيب شناسي تاريخ ادبي ايران (با روي كرد به آثار و احوال شبستري) محمدرضا عباس پور خرمالو        
80 1006 آسيب شناسي تحقيقات مربوط به نظامي گنجوي زینب نوروزی        
104 1007 آسيب شناسي كتابشناسي هاي تدوين شده در ايران قدمعلی سرامی سهیلا عقیلی    
119 1008 آسيب شناسي نحوه ي اموزش اصطلاحات زبان فارسي به غير فارسي زبانان و ارائه ي راهكار الهام اخلاقی        
128 1009 ابهام هنري در شعر خاقاني محمد بهنام فر زهرا فتحی شهری    
144 1010 احسان ودستگيري از نيازمندان در غزليات صائب تبريزي حسین  فقیهی فاطمه  سیاه چین    
160 1011 ارتباط ادبيات كودك و نوجوان با رشد اجتماعي بیژن طهیری تاو سوران رجبی    
180 1012 از ناخوداگاه نويسنده تا ناخودآگاه خواننده در نقد ادبي نسرین  دفتر چی علی اصغر شهناز خضرلو    
190 1013 اساطير ملي و مذهبي در شعر خاقاني محمد بهنام فر محمدباقر تقوی زیروانی    
201 1014 اشعار مطبوعاتي در دوره ي مشروطه محمدعلی زهرازاده هادی بهی نجیبه بور
214 1015 امثال و حكم در آينه آثار صوفيه( بررسی سیر تحول امثال و حکم در سه اثر مهم صوفیه، از قرن پنجم تا هشتم هجری) فرزاد  کریمی سعید بزرگ بیگدلی    
245 1016 انزوا طلبي در شعر و زندگي فروغ فرخزاد رحیم کوشش زهرا نوری    
264 1017 انگيزههاي شاعران پارسي از ستايش فرامرز آدینه کلات        
280 1018 انواع اقتباس محتوايي از متون كهن در ادبيات كودك و نوجوان مریم جلالی مه دخت  پورخالقی چترودی    
289 1019 ايهام در قصايد سيف فرغاني محمد امیر مشهدی محمدرضا مشهدی    
307 1020 بازتاب اسطوره ها در جهان معاصر مریم  ساسانی        
318 1021 بازتاب عنصر حماسه در قصايد سنايي محبوبه زارع مهیار علوی مقدم    
331 1022 بازشناسي شخصيتهاي اسطورهاي و پهلواني براي كودكان رقیه شیبانی فر آرش  اکبری مفاخر    
350 1023 بازشناسی و بررسی « دانش نامه دستور زبان پارسی نو» عصمت  اسماعیلی مقصود  پرهیز جوان    
363 1024 بحر متقارب از منظر زيباييشناسي آرش  قراگوزلو        
390 1025 براعت استهلال در سخن نظامي اسحاق طفیانی زهره مشاوری    
401 1026 بررسي اصطلاحات نجومي در ديوان بابا فغاني شيرازي محمود  عباسی محمد رحیم میرزایی    
420 1027 بررسي تجلي برخي از آيي نهاي ديني و ملي ايران باستان در تاريخ بيهقي فاطمه کاکاوند قلعه نویی        
428 1028 بررسي تطبيقي شخصيتپردازي در رمان«تنگسیر » و « سنگ صبور» صادق چوبک قدسیه رضوانیان حسین  وفادار    
454 1029 بررسي ديدگاههاي كلامي و عرفاني مولانا دربارهي كفر و ايمان در مثنوي معنوي رضا حبیبی پوری حسن  یعقوبی    
487 1030 بررسي رابطه بين نحو و معناشناسي محمدرضا پهلوان نژاد لیلا عرفانیان قونسولی    
505 1031 بررسي رمان طوبا و معناي شب از منظر رئاليسم جادويي سلمان ساکت        
527 1032 بررسي زبان شخصيت ها در رمان شازده احتجاب محمد علی محمودی        
546 1033 بررسي ساختار تداعي در حكايتي از مثنوي محمدعلی محمودی لیلا خواجوی نژاد    
560 1034 بررسي عقده ي حقارت در شخصيت بوسهل زوزني از خلال تاريخ بيهقي زهرا ابراهیمی پور حسن  قوامی    
569 1035 بررسي عوامل تعقيد لفظي و ديريابي در اشعار حكيم ناصرخسرو قبادياني حسنعلی کوثری لنگری علی اصغر بابا صغری    
585 1036 بررسي كاركرد راهنما در تمثيل رؤيا فاطمه  فرهودی پور        
610 1037 بررسي ماهيت و شيوه هاي طنز در فرهنگ مكتوب ايران علیرضا باوندیان        
636 1038 بررسي مضامين اجتماعي در اشعار نازك الملائكه و نيمايوشيج مهدی خرمی مهین گندمکار    
656 1039 بررسي نحوه بدرقه از مسافران شاهنامه الهام  آزاده رنجبر        
668 1040 بررسي نقش استعاره در ساختواژه زبان فارسي اعظم  استاجی محمد رحیم قانون    
685 1041 بررسی نقش «استناد» در مقالات علمی- پژوهشی و معرفی شیوه نامه های استنادی درون و برون متنی محمد دولت آبادی        
698 1042 بررسي و تحليل افكار و آثار مصطفي رحيمي آرزو  ابراهیمی دینانی یدالله  جلالی پندری    
715 1043 بررسي و تحليل دلايل اعتماد نيما به دكترمعين زهرا  شادپور چوری حمیرا ذکریازاده کارسیدانی    
727 1044 بررسي و مقايسه مهمترين انديشه هاي مولوي با فلوطين عبدالله واثق عباسی سمیه  بابایی مبارکه    
740 1045 بررسي ويژگي هاي سبكي غزليات فريد اصفهاني احمد پارسا فرشاد مرادی    
763 1046 بررسي ويژگي هاي شخصيت پردازي هنري در داستان هاي مثنوي معنوي محمدکاظم  یوسف پور فاطمه  رحمتی اصلی    
789 1047 پري  زن در شعر نيما فاطمه  رحمانیان کوشککی سمیه  کلهر    
802 1048 تأثير ساختار سه گان هي سوره ي حمد بر آغازي ههاي نظم و نثر فارسي محمد ریحانی غلام رضا معروف    
832 1049 تاثير سنت ادبي بر عملكرد مترجمان ادبي مسلم فتح اللهی علیرضا جمالی منش    
846 1050 تجلي آتش در اساطير و اديان اسماعیل فروزان کیا ابراهیم استاجی    
855 1051 تحليل داستان كيخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره اي فرزاد  قائمی        
876 1052 تحليل رمان در افق گفتماني آن حسینعلی قبادی علی دسپ    
896 1053 تحليل ساختار روايي چند داستان كوتاه از نادر ابراهيمي مریم  اسدیان        
924 1054 تحليل ساختاري داستان رستم و شغاد ربابه  باقری فاطمه  مجیدی    
943 1055 تحليل ساختاري داستان ضحاك فاطمه  مجیدی لیلا اکبر زاده    
966 1056 تحلیل شخصیت زنان در رمان زمین سوخته  سیده زهرا موسوی محسن  ذوالفقاری    
976 1057 تحليل طنز فلسفي و غير خصمانه درتاريخ بيهقي از دیدگاه روان شناختی مه دخت  پور خالقی چترودی سمیه  عطاردی    
987 1058 تحليل نقش هاي معنايي مطالعه ای موردی در سبک داستانی معاصر نگار داوری اردکانی نیلوفر خوش زبان    
1007 1059 تحليل واكنش هاي رفتاري سيندخت در شاهنامه بر اساس نظريه ” مورِنو” سیده مریم روضانیان        
1022 1060 تحلیلی تقابلی از گویش گرگانی و زبان فارسی معیار( با تاکید بر نکات افتراق) مهین ناز میر دهقان عاطفه  محمدی    
1041 1061 ترسيم موقعيت حقيقي پهلوانان در شاهنامه سیده سمانه صالحی سید آرمان  حسینی آبباریکی    
1052 1062 تشبيه در شعر عماد فقيه كرماني محمد امیر  مشهدی سعیده  رضی خادمی    
1072 1063 تصوير ابليس در انديشه عين القضات همداني ماندانا هاشمی        
1092 1064 تصوير سمبوليك شب در شعر نيما يوشيج نسرین  منصوری فر        
1112 1065 تضاد يا ثبات در فكر و شخصيت نظامي زینب نوروزی ندا سهرابی    
1131 1066 تطبيق شخصيت رستم و آخيلوس درشاهنامه و ايلياد راهیله زلفی مهوش واحد دوست    
1149 1067 تفسير بهشت و دوزخ از ديدگاه عطار بهمن نزهت شهلا پیام قره باغ    
1168 1068 تکیه در زبان فارسی زهره  آسوده محسن  مبارکی    
1181 1069 تلفيق موسيقي و شعر در تصنيف هاي عارف قزويني سیروس  روستایی جواد بهرامی راد    
1201 1070 تلميحات و اشارات در غزليات سنايي فرزانه  علوی زاده        
1233 1071 توانمندي زبان فارسي در ساية زبان عربي و عبري مهدی ممتحن        
1246 1072 جامعه شناسي قصايد انتقادي سنايي عبدالوحید خرم فاطمه  مجیدی    
1260 1073 جايگاه محبت الهي از منظر عرفا در ادب فارسي مکیه چاوشیان نوش آبادی        
1282 1074 جايگاه و نقش قهرمان پروبلماتيك در رمانهاي رئاليستي فارسي رزاق رضویان        
1294 1075 جريان سيال ذهن در داستان شرق بنفشهي شهريار مندنيپور خدیجه  نورمحمدی مرادعلی واعظی    
1312 1076 جهانملك خاتون؛ شاگرد سعدي، همدرس حافظ سید محمد  حسینی معصوم        
1336 1077 چالشهاي آموزش متون نثر در رشته ي زبان و ادبيات فارسي علی اکبر سام خانیانی هادی جوادی امام زاده    
1344 1078 حاجب در تاريخ بيهقي مهوش واحد دوست زهرا  نوری    
1366 1079 حكايتهاي تاريخ بيهقي با نگاهي بينامتني عفت  نقابی احمد  بهزادی سعید  پور عظیمی
1383 1080 درآمدي بربازشناسي ادبیات نيمايي در اشعار حميد مصدق فیروزه  فاضلی کبری کاس پور توچائی    
1403 1081 در بارة معناي يكي از بيت هاي خاقاني جواد  مرتضایی        
1408 1082 دو ملكالشّعرا: بهار، قاري محمدکاظم  کهدویی        
1420 1083 دين ناصر خسرو بر گردن زبان فارسي(سيري در واژه ها و تركي بهاي ديوان ناصر خسرو) حسن  اکبری بیرق زهرا طالبی      
1444 1084 رد پاي ادبيات تعليمي در بازنويسي كليله و دمنه به قلم مهدي آذر يزدي مژگان  نیکویی        
1455 1085 رد پاي ادبيات تعليمي در بازنويسي كليله و دمنه به قلم مهدي آذر يزدي فاطمه  مدرسی مریم  عرب    
1471 1086 سبك هندي زمينه ساز ظهور كاريكلماتور در ايران علی صفایی لیلا درویشعلی پورآستانه    
1488 1087 سوررئا ليسم در داستان سه قطره خون صادق هدايت رحیم  کوشش شبستری تقیه زنگنه    
1504 1088 سير رمانتيسم در شعر شاملو جلیل مسعودی فرد عبدالرضا معروف    
1526 1089 شاهباز سدره نشين(شرحي بر بيت اول قصيدة عينية ابن سينا) علی اکبر قاسمی گل افشانی        
1536 1090 شخصيت بازرگان در داستان هاي طوطي نامه سپیده  سید فرجی  حسین  فقیهی    
1553 1091 شخصيت بوسهل در تاريخ بيهقي مهوش واحد دوست شبنم  حق بین      
1566 1092 شخصيت و شخصي تپردازي در رمان روزگار سپري شده مردم سالخورده (محمود دولت آبادي) سمیه  برج قلعه مهیار  علوی مقدم    
1578 1093 شخصيت هاي داستاني زن در آثار هدايت ابراهیم استاجی        
1585 1094 شكوائيه و اندوه سرايي در اشعار كليم پروین  تاجیبخش فاطمه  فلاح  نیک دست    
1599 1095 شناسايي و تحليل خطا هاي نوشتاري آلماني زبانان در يادگيري زبان فارسي بر مبناي جدول طبقه بندي خطاهای کوردر آرمین فاضل زاد مریم  خلیل خانه    
1617 1096 شيخ بهايي وعرفان اسلامي با تأكيد برشعرهاي فارسي او منوچهر جوکار        
1641 1097 شيوه ي بيان مولوي در مثنوي عباس محمدیان        
1664 1098 شيوه علمي ابوريحان بيروني مهین پناهی        
1682 1099 صور خيال در شعر نيما يوشيج اعظم  نوری سید محمد علوی مقدم    
1693 1100 صور خيال در مشاهده مریم  شبانی        
1717 1101 طبقه بندي موضوعي طنزهاي هفت اورنگ علی صفایی فاطمه طالبیان      
1732 1102 طبیعت گرایی در شعر نادر نادر پور و فروغ فرخ زاد مرضیه  خافی        
1750 1103 طنز سياسي در كلام سعدي(گلستان و بوستان) حسین  صفری نژاد        
1771 1104 طوطي نامه در بوته ي نقد ريخت شناسي سهیلا  صلاحی مقدم معصومه  سیار    
1789 1105 عدد چهار در ديوان خاقاني شرواني محمد بهنام فر مرضیه  ماهوکی    
1805 1106 عرفان بيدل در غزل بهناز  شیردل        
1822 1107 عناصر ارتباطات غيركلامي در داستان« من گنجشک نیستم» نوشته ی مصطفی مستور سمیه  حاجتی احمد  رضی    
1837 1108 عناصر طبيعي در شعر كودك و نوجوان زهره  خیری مهیار علوی مقدم    
1862 1109 عنوان شناسي دريچه اي به نهان شاعر (تحليل نام هاي اشعار سلمان هراتي) سیده ساره  میری        
1883 1110 غم غربت حافظ محسن  اکبر آبادی یدالله  رحیمی عبدالله  راز
1895 1111 فاصلة زيباييشناختي رحیم  کوشش        
1908 1112 فرآيند برجست هسازي زبان در غزليات سعدي حسین  بهرامی مهیار علوی مقدم    
1923 1113 فرصت ها و چالش هاي آموزش مجازي(Learning-E)در رشته ي زبان و ادبیات فارسي اسماعیل ملک اخلاق لیلا درویشعلی پورآستانه    
1934 1114 فرهنگ آموزشي فارسي به فارسي براي خارجيان: راهكار و رويكرد غلامعباس سعیدی        
1944 1115 فرياد قالوا بلي(بررسي مفهوم عرفاني آيه ميثاق درغزليات سنايي وحافظ) سلطان  کندرانی مریم  شعبان زاده    
1957 1116 قافيه و رديف مياني و امكانات موسيقايي پايان نيم مصرع ها در ديوان شمس حسنعلی کوثری لنگری محمود  براتی خوانساری    
1970 1117 قضا و داوري درعصر غزنويان برمبناي تاريخ بيهقي مهوش واحد دوست فاضله آشنا    
1991 1118 كاركرد هنري قافيه و رديف در شعر سپيد فیروز فاضلی رقیه آزاد کرد محله    
2005 1119 كودكانه هاي عرفاني در شعر سهراب مریم  شعبانزاده اکرم عارفی    
2016 1120 كيمياگر : آيينه ي تمام نماي داستانهاي شرقي صدیقه لیقوان علی  دهقان    
2025 1121 گويش اورامي در زبان كردي ثریا  رضوی        
2036 1122 متمم اجباري واختياري در تاريخ بيهقي فاطمه  اسفندیاری مهنی خدیجه  خدایاری    
2049 1123 مثنوي معنوي و چيستي و چرائي معجزه محمد  میر        
2066 1124 مطالعه تجربي تاثيرات تكيه تقابلي و جايگاه هجا بر ديرش واحدهاي زنجيري در زبان فارسي عباس  مهدی زاده نادر  جهانگیری    
2086 1125 مقايسه شعر سياه فروغ فرخزاد و نصرت رحماني علی  صفایی علی احمدی    
2115 1126 مقايسه ي ليلي ومجنون نظامي گنجوي و ليلي ومجنون نورمحمد عندليب حسن  مجیدی اسماعیل درخشان ویژه    
2143 1127 موسيقي لبخند خدا بررسي انواع موسيقي، دراشعار قيصر امين پور مصطفی گرجی افسانه میری    
2160 1128 مولانا و ديدار او با انسان هاي خيالي(تحليل فلسفي- عرفاني از داستان شيخ دقوقي در مثنوي) بهمن نزهت        
2178 1129 نامهنگاري در تاريخ بيهقي مهوش  واحد دوست شهلا پیام قره باغ    
2206 1130 نبرد دين نمايي و اخلاق در داستان رستم و اسفنديار حسین کیخسروی        
2219 1131 نسبت كاربرد رنگ واژه ها با روانشناسي شخصيت در شعر شاملو ناصر نیکوبخت سید علی قاسم زاده    
2241 1132 نقد ادبي در نگاه مولانا،بررسي ديدگاه هاي نقد ادبي و بوطيقاي مولوي » علیرضا نبی لو        
2269 1133 نقد بينامتني توصيف زيبايي در اشعار غنايي از آغاز تا قرن دهم زهرا آقا بابایی        
2290 1134 نقد جامعه شناختي رمان جزيره سرگرداني مریم عاملی رضایی        
2313 1135 نقد روانكاوانه رمان سمفوني مردگان محبوبه اظهری سهیلا صلاحی مقدم    
2329 1136 نقد زيباييشناختي قافيه و رديف در غزل كليم كاشاني عبدالله واثق عباسی حمیده خوش بیان    
2342 1137 نقد ساختاری “سفر سوختن” حسین فقیهی        
2362 1138 نقد عناصر ساختاري در داستان كوتاه گيله مرد محسن  ذولفقاری        
2373 1139 نقد و بررسی درون مایه های شعری قیصر(با تکیه بر مضمون گرایی وی) سید احمد حسینی کارونی        
2390 1140 نقد و بررسي عناصر داستاني جاي خالي سلوچ محمود دولت آبادی(شخصیت پردازی،روایت و زاویه دید) بهناز  ساسانی مهیار علوی مقدم    
2409 1141 نقد و تحليل ساختاري راوي در داستانهاي كوتاه مجموعة “چمدان”بزرگ علوی” ابراهیم استاجی پروانه سعادت    
2435 1142 نقد و تحليل موتيوهاي نو و سنّتيِ همراه با تغيير زاويه ي ديد در شعر صائب جواد  مرتضایی        
2448 1143 نقد وتحليل نگرش هرمنوتيكي عين القضات همداني مهیار علوی مقدم سحر سعادتی    
2465 1144 نقدي بر شيوه هاي طنز پردازي سعدي علی پاکمهر        
2478 1145 نقش و كاركرد گفتگو در رمانهاي رضا اميرخاني سهیلا  صلاحی مقدم مهدیه پرواز    
2491 1146 نكاتي در مشرب عرفاني باباطاهر همداني نصرالله امامی سید آرمان  حسینی آبباریکی    
2512 1147 نگاهي به تأثير قدرت بر گفتگو در تاريخ بيهقي سپیده  جواهری        
2529 1148 نگاهي به شعر منوچهر آتشي با تكيه بر توجه او به خليج فارس یوسف کرمی چمه        
2542 1149 نگاهي به “كتابشناسي داستانهاي كوتاه و رمان جنگ در ايران (مرحله اول): فهرست آماري  و اطلاعات کتابشناسی” قدمعلی سرامی        
2556 1150 نگاهي به مثنوي معنوي از منظر دستور نقشگراي هليدي غلامعباس سعیدی        
2573 1151 نگاهي به موضوع بحران رهبري ادبي از نگاه دكتر براهني مهیار علوی مقدم حمید تقی آبادی    
2589 1152 نگاهي پديدارشناختي به شعر”م . سرشک” ابراهیم کنعانی        
2604 1153 نگرشي تطبيقي به اسطورههاي آفرينش مهوش واحد دوست مهری سلیمانی    
2629 1154 نماد گرايي در هفت پيكر نظامي گنجوي زینب نوروزی زهرا دلپذیر    
2646 1155 نمادهاي نوزايي در هفت پيكر نظامي زینب نوروزی مرضیه  ماهوکی    
2656 1156 نوآوري ، تجزيه و تركيب اوزان عروضي در غزل معاصر(با تکیه بر شعر حسین منزوی) مه دخت  پور خالقی چترودی آمنه تاک    
2674 1157 ني نامه مولانا از منظر منطق مكالمه باختين مسلم ذولفقارخانی        
2686 1158 نيماي تمثيل پرداز اکبر شامیان ساروکلاپی        
2714 1159 وصف طبيعت در ديوان ابن رومي و منوچهري (بررسي و مقايسه) حسن مجیدی سامان شیخه    
2733 1160 وقتي موسيقي ديدني مي شود… آمنه تاک        
2749 1161 ويژگي هاي تصويرسوررئاليستي در داستان مانا ماناي من (کتاب کنیزو) خدیجه  خدایاری فاطمه اسفندیاری مهتی