معرفی شاعران

شاعران قدیم

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر   ابوسعید فضل‌الله بن ابوالخیر احمد بن محمد بن ابراهیم (۳۵۷-۴۴۰ق) معروف به شیخ ابوسعید ابوالخیر عارف و

ادامه مطلب »