خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 7 مهر 1402

شاعران مشهور معاصر

تصویر تست
شاعران مشهور معاصر

سهراب سپهری

زندگینامه سهراب سپهری در ۱۴ مهر ۱۳۰۷ در کاشان به دنیا آمده که بطور رسمی زادروزش را ۱۵ مهرماه ثبت

ادامه مطلب »