نیمه شعبان من

فاطمه خواجویی راد

خضر چشمانت ،مسیر راه ِ رود
می شود همسایه با دستان ِ آب
عزم ابراهیم گشتی در شبی
تا عیان شد بارگاه ِآفتاب

نیمه شعبان ،شمیم ِچشم ِتو
خوش معطرمی کند هر کوچه را
ای که از نام خدا آکنده ای
شوق باران می دهی هر غنچه را

گوش کردی این خبر را ظهر سرد!
بر دل هر شیعه شد محشری
طعنه ی وهابیان !از روی کین
ما فقط منجی !!نباشد یاوری

گونه های باغبان دارد خراش
شد پر پروانه ها بر روی دار
منتظر!؟تا کی بماند پونه ها
در مسیر چکمه های آبدار!

مرد !می خواهد جهان از فتنه ها
ای لوای لافتی در آستین
در زمان ِ فتنه ی آخر زمان
در امانم کن “هدیً للمتقین”

صلّ الله علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی
ممنون از انتقادات و پیشنهادات شما عزیزانم

بخش چهار پاره | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران