|  |   |  |   |

اطلاع رسانی همایش ها و جشنواره های زبان و ادبیات فارسی

فراخوان چهارمین کنگره ملی شکوه شکیبایی

فراخوان چهارمین کنگره #ملی شکوه شکیبایی


با محوریت و موضوع حضرت زینب (س)
در بخش های:
#شعر
#داستان
#دلنوشته
#نقاشیخط
آخرین مهلت ارسال : ۵ دیماه ۹۶ بدون تمدید
برگزاری : #زنجان.

چاپ ایمیل