|  |   |  |   |

نقد اشعار و کتاب های شاعران و نویسندگان

بینش شاعرانه(قسمت دوم: فریدون مشیری)

سلام به دوستان عزیز. در قسمت قبل بعد از بیان مقدمه ای کوتاه نگاهی کلی به اشعار خانم حیدر زاده داشتیم. در این قسمت به اشعار شاعری بزرگ یعنی فریدون مشیری می پردازیم.

الف نگاهی کوتاه به اشعار
1. حضور استعاره ها در خدمت بیان مفهوم نه صرفا زیبایی
2. تشویق خواننده به خصوصیات مورد نظر شاعر
3. تصویر سازی های ماهرانه از آرزوی های شاعر
4. ایجاد شوق در خواننده به طوری که گاه آرمان های خود و شاعر را یکی می بیند
5. چینش واژه ها به سبکی منحصر به فرد و تاثیر گذار
6. روانی شعر
7. عدم مفهوم سازی پیچیده که موجب راحتی درک اشعار می شود
8. استفاده از تکنیک امیدی و ناامیدی برای کمک به پذیرش مضمون توسط خواننده ی شعر
9. مقدمه چینی برای بیان مفهومی خاص در بعضی از اشعار

ب توضیح
صراحت گفتار و زیبایی شعر مشیری زبان زد کسانی است که با شعر آشنایی دارند. شعر هایی روان و بی نهایت زیبا. بدون تردید خدمتی که فریدون مشیری به شعر پارسی کرد تاثیر بسزایی در ادبیات دارد. وقتی از صراحت گفتار در شعر او صحبت می کنیم ، منظور بیان مفهوم به شکل صریح و روشن ولی با زیباترین استعاره ها و تمثیل هاست.
مثال:

یادم آید تو به من گفتی:"از این عشق حذر کن"
لحظه ای چند بر این آب نظر کن

آب آیینه ی عشق گذران است
تو که امروز نگاهت به نگاهی نگاران است.
باش فردا که دلت با دگران است
تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن"
(گزیده ای از شعر کوچه)
یا در مورد مقدمه در بعضی از اشعار می توان به شعر "آخرین جرعه ی این جام" اشاره کرد.
در بیان احساس اشعار فریدون مشیری تکنیکی بسیار زیبا و تاثیر گذار دارند. به این جمله ها دقت کنید:

تو نیستی که ببینی چگونه پیچیده ست
طنین شعر تو در ترانه ی من
تو نیستی که ببینی چگونه می گردد
نسیم روح تو در باغ بی جوانه ی من

آیا در درک این شعر مشکلی دارید؟ آیا این همان صراحت گفتار در عین زیبایی نیست؟ حس دوست داشتن اولین چیز ی است که از اشعار مشیری می توان برداشت کرد.(البته نه همه ی اشعار وی). از ویژه گی های مهم دیگر می توان به لطافت واژه ها اشاره کرد.

مثالی دیگر
باز کن پنجره را ای دوست
هیچ یادت هست
که زمین را عطش وحشی سوخت

برگ ها پژمردند؟
تشنگی با جگر خاک چه کرد؟

(گزیده ای از شعر بهار را باور کن)

در نگاه اول می توان گفت که شاعر به فصل پاییز اشاره دارد و البته همین هم هست ولی معانی بزرگ تر و مهم تری هم در شعر نهفته است که خواننده باید آنان را دریابد.
در پایان خواندن اشعار این شاعر بزرگ را به دوستان عزیز توصه می کنم

م.ص.مهدیار

بخش نقد ادبی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: نقد شعر, نقد داستان, نقد ادبی

چاپ ایمیل