خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 11 مهر 1402

به سرخی آتش به طعم دود،، سیاوش کسرایی

تصویر

مثل آب مثل آب خوردنی سنگ های پایه را به باد می دهند اختران تشنه را به چاههای خشک می

ادامه مطلب »

تولد

گیل آوا ای کودک کرانه و جنگل ای دختر ترانه و ابریشم و بلوط ازکوره راه دامنه و ده با

ادامه مطلب »