خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 11 مهر 1402

دیوار، فروغ فرخزاد

رویا

با امیدی گرم و شادی بخش با نگاهی مست و رویایی دخترک افسانه می خواند نیمه شب در کنج تنهایی

ادامه مطلب »

گناه

گنه کردم گناهی پر ز لذت درآغوشی که گرم و آتشین بود گنه کردم میان بازوانی که داغ و کینه

ادامه مطلب »

آرزو

کاش بر ساحل رودی خاموش عطر مرموز گیاهی بودم چو بر آنجا گذرت می افتاد به سرا پای تو لب

ادامه مطلب »

گمشده

بعد از آن دیوانگی ها ‚ ای دریغ باورم ناید که عاقل گشته ام گوییا او مرده در من کاینچنین

ادامه مطلب »