خون و خاکستر ، آتش، نادر نادر پور

غزل 3

مرا عشق تو در پیری جوان کرد دلم را در غریبی شادمان کرد به آفاق شبم رنگ سحر داد مرا

ادامه مطلب »