خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 8 مهر 1402

لیست مجموعه کتابهای شعر فارسی منتشر شده در کتابخانه ملی ایران سال 93

تصویر تست

لیست مجموعه کتابهای شعر فارسی منتشر شده در کتابخانه ملی ایران سال93

    پديدآور  تاريخ نشر 
1
دو کتاب
جهانبخشی، تقی ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
2 دیوان ایل‌بیگی ایل‌بیگی، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
3 گلستان نوربخش ن‍ورب‍خ‍ش‌ ثابت، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
4 فروغستان دل ( مجموعه شعر آیینی ) ح‍اف‍ظی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
5 کیچه باغ تنگسون محمدزاده اهرمی، عباس ‏‫۱۳۹۳.‬‬
6 رابطه پورحسین جاغرق، کاظم ‏‫۱۳۹۳.‬
7 زندگی با دور تند ملکی، زیتا ‏‫۱۳۹۳.‬
8 باران‌نیا، پروانه‌ها بی‌آشیانند خیاط‌اسلامی، منظر ‏‫۱۳۹۳.‬
9 انقلاب نور شهیدان شرافتجو، فضل‌علی ‏‫۱۳۹۳.‬
10 خلوت دل ن‍ورب‍ه‍ش‍ت‌، ای‍رج‌ ‏‫‬۱۳۹۳.
11 دریا ربایی آورزمان، بهروز ‏‫۱۳۹۳.‬
12 آدم نمی‌شوم، حوا هستم عباسی، الهام ‏‫۱۳۹۳.‬
13 بوی دلتنگی ریاحی، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
14 بی‌شکر، بی‌قند: (مجموعه غزل) نظری، فهیمه ‏‫۱۳۹۳.‬
15 جمهوری درخت‌ها داوری‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ‏‫۱۳۹۳.‬
16 دریا برایم قصه‌ها دارد محمد‌جانی، صدیقه ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
17 همه زخمامو می‌شناسم کریمی، علی‌اکبر ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
18 عشق تسلیم توام کریمی، محمد ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
19 سرود عشق مشیری‌راد، احمد ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
20 سلام احدی، مرضیه ‏‫۱۳۹۳.‬
21 گناه دوست داشتی من روشن، انسی ‏‫۱۳۹۳.‬
22 دیو و پری: مجموعه شعر خلخالی، مونا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
23 سی‌امین پاییز مسلمی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬‬
24 هوای تو نیارکی، سیامک ‏‫‬‬۱۳۹۳.
25 منادیان آزادی‌ نخعی‌مطلق، کاظم ‏‫‬‌‌۱۳۹۳.‬
26 حدیث بیابان اکبری، فیاض ‏‫۱۳۹۳.‬
27 دیارم فتویه شجاعی، کنیز ‏‫۱۳۹۳.‬
28 کمی ارغوانی ارغوانی، مهرداد ‏‫۱۳۹۳.‬
29 کویر افلاک (دو) رزاقی راد، داود ‏‫۱۳۹۳.‬
30 گل زخم‌ها و گلوله‌ها دول‍ت‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور ‏‫۱۳۹۳.‬
31 مجموعه اشعار فروغ فرخزاد ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
32 جهان ، غزلی عاشقانه است مجموعه غزل طری‍ق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
33
فریاد آینه‌ها
کوهزاد، افسانه ‏‫۱۳۹۳.‬
34 مجموعه اشعار با یاران تا دیار یار ابراهیم‌پور، مجید ‏‫۱۳۹۳.‬
35 الهام عشق شاکری، مرتضی ‏‫۱۳۹۳.‬
36 دیگر سبکبال شدم همدانی مقدم، مهدی ‏‫‬‏۱۳۹۳.
37 حدیث دل و دلتنگی خدایاری، عبدالحمید ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
38 کلک رحمت ع‍زی‍زآب‍ادی‌، م‍ه‍رداد ‏‫‬۱۳۹۳.
39 رنگین کمان: مجموعه شعر حیدری، اصغر ‏‫۱۳۹۳.‬
40 درآمدی بر شور روزهای نیامده : مجموعه شعر لک، عارفه ‏‫۱۳۹۳.‬
41
بشنو از من چون حکایت می‌کنم
تنهایی، محمد ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
42 منظومه مرگ‌های کوتاه ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌ ‏‫‬۱۳۹۳.‬
43 مثنوی هزار و یک بیت م‍م‍ب‍ی‍ن‍ی‌، ح‍ف‍ی‍ظ ال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
44 شاعری با دفتری از گلوله‌های خیس رمضانی، اعظم ‏‫۱۳۹۳.‬
45 خلوت انس ترهنده، تیمور ‏‫۱۳۹۳.‬‬
46 خ‍داح‍اف‍ظ ن‍ه‌ ج‍م‍ال‍ی‌، ش‍می‍م‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
47 زیر نگاه نرگسانه ورهرامی، روح‌انگیز ‏‫‏‫‬‏۱۳۹۳.‬
48 سونات برفی در رِ مینور ک‍اش‍ی‍گ‍ر، م‍دی‍ا ‏‫۱۳۹۳.
49 مورچه‌ای سیاه در کاخ سفید شاهین‌نیا، مرتضی ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
50 پنجه بر دیوار نعمتی، جواد ‏‫‬‌۱۳۹۳.‬‬
51 ‏‫سکوت عشق (مجموعه شعر)‮‬ جباری، مریم ‏‫۱۳۹۳.‮‬
52 هشت بی سه نقطه نیست می‌شود! آجربند‌یان، سعیده ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
53 آن روزها گفتم… ف‍رج‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
54 اوج شورانگیز نجفی‌انفرادی، حوریه ‏‫۱۳۹۳.‬
55 قندیل‌های یخی ن‍وری‌، پ‍روی‍ز ‏‫۱۳۹۳.‬
56 نعش برگ‌ها بخشی از دفتر برگی در جویبار طه‍وری‌، ن‍اص‍ر ‏‫۱۳۹۳.‬
57
کتاب جنگ
حنیفی، مرتضی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
58 شبیه بوی ریحان‌های تازه جلالیان، فریبا ‏‫‌۱۳۹۳.‬
59 زمستان من است آن چند تار موی سفید بابایی، فرزانه ‏‫۱۳۹۳.‬
60 کاشی جهیدن به آبی قائمی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
61 چشم من شروع رودخانه بود اصلاحی، سعیده ‏‫۱۳۹۳.‭‬
62 جنوب با طعم لیوا ( مجموعه شعر) بهزادی، بلقیس ‏‫۱۳۹۳‬.
63 فقه شاپرک : مجموعه شعر زکی، سلمانعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
64 غم نم آزادنیا، مجید ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
65 هرابرزاییتی آدی‍ن‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
66 خودکشی چاره‌ی نهنگ نبود حقوقی، ایلناز ‏‫۱۳۹۳.‬
67 من را به حال خودت بگذار – مجموعه شعر [۹۲ – ۸۸] اکبری ماکویی، علیرضا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬‬
68
ایمان بیاورید به تمدید فصل سرد
طری‍ق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
69 دل‌سروده‌های ایران‌زمین ب‍دی‍ع‍ی‌، ن‍ادره‌ ۱۳۹۳
70 ‏‫کوچه چهرزاد‬ پ‍ن‍ج‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
71 وقتی صدا را مرتکب شدم: مجموعه شعر ریاحی، میثم ‏‫۱۳۹۳ .‬
72 طنین تن رضازاده، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
73 سه نقطه‌ی سیاه پوریانی، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
74 صبح، پشت پنجره: مجموعه شعر ص‍اع‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
75 دیدن ال‍ه‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
76 عشق یعنی مراقبت باشم جعفری، مسعود ‏‫‌۱۳۹۳.‬
77 جن‌ام، جماعت بسم ا… ح‍ی‍ران‍ی‌، رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
78 شمیم دل اجاقیان، منیره‌السادات ‏‫۱۳۹۳.‬
79 یک شوخی بی‌مزه اج‍ت‍ه‍ادی‌، س‍ام‍ان‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
80 سردم است؛ کمی آوازِ عاشقانه بخوان ک‍اظم‍ی‌، رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
81 بازنمایی‌های تراژیک طلوع‌حسینی، زهره ‏‫۱۳۹۳.‬
82 ‏‫جاده تا آنجا که ایستاده‌ای می‌آید‬ ای‍ران‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
83 من یک دو زیستم صالحی بافقی، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
84 شکست باورها کبیری رهنی، مهری ‏‫۱۳۹۳.‬
85 ‏‫گنجشک‌ها از صدای بلند می‌میرند: مجموعه شعر نصوحی، فریده ‏‫۱۳۹۳.‮‬
86
صدف و قهوه
ی‍اری‌، س‍ی‍م‍ا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
87 پرتره ع‍ل‍ی‌پ‍ور، ه‍رم‍ز ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
88 شدت بنفش تو ح‌اصفهانی، سامان ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
89 عطرزنی در آسانسور گ‍ردی‌، ال‍ه‍ام‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
90 یک شعر فوری راد، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
91 گذر از خط شب فیضی، فرشاد ‏‫۱۳۹۳.‭‬
92 قزل‌آلای خال‌قرمز سعدآبادی، مجید ‏‫۱۳۹۳.‬‬
93 شعر بود همتی، محمدرضا ‏‫‏‫‬‏۱۳۹۳.‬
94 قصیده‌ی لبخند چاک چاک ش‍م‍س‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍د ‏‫۱۳۹۳.‬
95 زنها با بوسه کودتا می‌کنند: مجموعه شعر غفاری، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
96
تنیدن: مجموعه شعر
نوری، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
97 من دیگر من توکلی، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
98 جای خالی‌ات کنارم درد می‌کشد نیتلی، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
99 جن دارد این خانه عرجونی، ناهید ‏‫۱۳۹۳.‬
100 ماگویه‌ها بهادری، بهزاد ‏‫۱۳۹۳.‬
101 گریه‌هایم لهجه دارند بهرامی، سارا ‏‫‫۱۳۹۳.‬‭‬
102 تکه‌های تنهایی افشار، آرش ‏‫۱۳۹۳.‬
103 دوشنبه‌ای در مه عزیزی، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬
104 قتل با چشمان کاملا بسته فرید، فرناز ‏‫۱۳۹۳.‬
105 کلمات عاشق اکبری، اعظم ‏‫۱۳۹۳.‬
106 زمزمه‌های شب یلدا جهانبازنژاد، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
107 مجموع پریشانی مجموعه شعر زارع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
108 ‏‫مانیکور روی ناخن خروس جنگی: کوتاه و بلند (مجموعه‌ی آثار سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۷۸)‬ ع‍اش‍وری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
109
سرنادهای میترائیک
داودی‌ ح‍م‍ول‍ه‌، ث‍ری‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
110 پنج آواز برای ذوالجناح آزادی‌ور، ه‍وش‍ن‍گ‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
111 دونده‌ی از خود پ‍ن‍ج‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
112 اناالحق رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
113 گلدون شکسته رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
114 خیابان سه نقطه خیابان تمام رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.
115 مذهب عاشقی رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
116 آبی ناگهان جعفری‌خورشیدی، منصور ‏‫۱۳۹۳.‬
117 ساعت شماطه‌دار حسن‌پور، حسن ‏‫۱۳۹۳.‬
118 رژ لب کیانی، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
119 ترانه‌های آهنگین سرلک، محمدعلی ‏‫‏‫۱۳۹۳‬-‬
120 یه قلک ترانه صولتی‌فر، مهتاب ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
121 ارتش زنانه‌ی عشق: مجموعه شعر خ‍وان‍س‍اری‌، ه‍ادی‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
122 گزینه شعرهای غنایی م‍وس‍وی‌، ح‍اف‍ظ ‏‫۱۳۹۳.‬
123 ساحل کودکی صالحی، فرشاد ‏‫۱۳۹۳.‬
124 نامه‌ای به رئیس‌جمهور ساده، صابر ‏‫۱۳۹۳.‬
125 صدای سکوت اسفندیاری، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
126 من از علاقه تو باخبرم صلصال، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
127 این حق من نبود رمضانی، آرزو ‏‫‬‬‭۱۳۹۳
128 شبیه روزهایی که نبوده‌ای باغبان، مرتضی ‏‫۱۳۹۳.‬
129 ‏‫آنچه شعرش نامیدند… زادی، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
130 گیلاس آبی ۵ تهرانی، میلاد ‏‫۱۳۹۳.‬
131 غزلواره‌های هزار م‍وی‍د، م‌. ‏‫۱۳۹۳.‬
132 دشنام‌های بی‌مخاطب: مجموعه شعر حیدری، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‭‬
133 از من، گفتن: مجموعه غزل لطفی، مرتضی ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‭‬
134 پروانه‌های غربت بهرام‌نژاد ، ایرج ‏‫۱۳۹۳.‬
135 یک بال برای پر زدن کافی نیست صلاحی، یزدان ‏‫۱۳۹۳.‬
136 ناخودآگاه رفیعی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
137 از سقراط تا خدا صادقی زرینی، عباس ‏‫۱۳۹۳.‬
138 بازار رضا صادقی زرینی، عباس ‏‫۱۳۹۳.‬
139 با دست من گلوی کسی را بریده‌اند اب‍راه‍ی‍م‌پ‍ور، ح‍ام‍د ‏‫۱۳۹۳.‬
140 چند نفر غمگینم: مجموعه شعر خنیا، طاهره ‏‫۱۳۹۳.‬
141 نام تو آمدن است حسینی، زبیده ‏‫۱۳۹۳.‬
142 پنگوئن‌ها خانه را پر کرده‌اند عظیمی، قائم ‏‫۱۳۹۳.‬
143 نقل عقل: مجموعه شعر ذوالفقاری، جمال ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
144 بنزین روی شناسنامه‌ها عارفانی، مازیار ‏‫۱۳۹۳ .‬‬‬
145 در بزم عزیز: منتخب اشعار فرمند آشتیانی، عزیزاله ‏‫۱۳۹۳.‬
146 باهات راحت یه هفته حرف دارم رحیم‌زاده، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‭‬
147 بانوی شب‌های نقره‌ای عزیزی اصل، جمیله ‏‫۱۳۹۳.‬
148 حدیث راستی بهادری، بهرام ‏‫‬۱۳۹۳.‬
149 پاییز عجب دست کجی داری تو پاکزادان، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
150 بی‌واهمه نگاهم کنید گوزن‌ها نجاری، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
151 دوری مثل آخرین طبقه‌ی یک آسمان‌خراش هاکا، سابیر ‏‫۱۳۹۳.‬
152
در بهشتی که کلاغی نیست، مترسک هم نیست (مجموعه شعر)
اوتادی، لیلا ‏‫۱۳۹۳.‬
153
دریا برای زن‌شدن کم است (مجموعه شعر)
فدوی‌حکمی، کبری ‏‫۱۳۹۳.‬
154
ونداد
ف‍ش‍ارک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ‏‫‬۱۳۹۳.
155 حافظ و من ن‍ع‍ی‍م‌ پ‍اک‌، م‍خ‍ت‍ار ‏‫۱۳۹۳.‭‬
156 ادیل فلاح‌پور، مینا ‏‫۱۳۹۳.‬
157 خیابان خواب‌ها ج‍وادی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ‏‫۱۳۹۳ .‬
158 جنگ میان ما دو نفر کشته می‌دهد صباغ‌نو، امید ‏‫۱۳۹۳.‮
159 گیسوهای بریده‌ی زنی در خواب منوچهری، دریا ‏‫۱۳۹۳.‮
160 یک مرد فقط گیتار رهبر، حامد ‏‫۱۳۹۳.‮
161 دارکوب بیگی، محسن ‏‫۱۳۹۳.‮
162 تو را به اندازه‌ی تو دوست دارم پ‍ن‍ج‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‮
163 آینه‌دار خورشید : مجموعه شعر ، ۱۰۱ سروده عبدی، الهام ‏‫۱۳۹۳.‬
164
باران آرزوها را خیس می‌کند
اس‍راف‍ی‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫‬‏۱۳۹۳.
165 یک قدم تا پنجره جلیلی، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
166 گفته‌های نشنیده محمد، مجید ‏‫۱۳۹۳.‮
167 غزل حماسه‌ها دول‍ت‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور ‏‫۱۳۹۳.‬
168 پریشانه‌ها(مجموعه شعر) جعفری‌قهفرخی، پریسا ‏‫۱۳۹۳.‭‬
169 شیدا کریمی، فرهاد ‏‫۱۳۹۳.‬
170 تلنگری بر روح کاظمی، فرزانه ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
171 شراب یاد تو چارانی، میترا ‏‫۱۳۹۳.‬
172 با چشم تو آهو به خودش آمده است وطن‌دوست ، حجت، ۱۳۷۰ ‏‫‌۱۳۹۳.‭‬
173
دوچرخه‌ی آبی
ع‍ال‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‮
174 دعاهای بی‌آمین کریمی، سعید ‏‫۱۳۹۳.‬
175 یغمای دل فنایی، لیدا ‏‫۱۳۹۳.
176 پری‌ثار هورکهن، هابیل ‏‫۱۳۹۳.‭‬
177 مصراع اول سعیدی‌طاهری، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
178 در سایه بلوط امیدی‌نرگسی، آیه ‏‫۱۳۹۳.‬
179 پناه بر عشق بهپور، لیلا ‏‫۱۳۹۳.‬
180 از درونم با تو می‌گویم م‍ح‍م‍دی‌، س‍رور ‏‫۱۳۹۳.‬
181 ساقی‌نامه خدایی، حبیب‌الله ‏‫۱۳۹۳.‬
182 عشق، این شور سر در گم طاهری، عباس ‏‫۱۳۹۳.‮
183 یک فصل تا زمستان عبدی‌نانسا، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‭‬
184 از برج‌های روبرو آسمان فشرده قرض می‌گیرم س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
185
مگر آن سیب نچیده: مجموعه شعر
واحدی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
186 یاد ایام نگهبان، سیدجلال‌الدین ‏‫۱۳۹۳.‬
187 هوس پایین آمدن مرا به دنیا کشاند م‍ق‍دس‍ی‌، ش‍ه‍رام‌ ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
188 و انگار آنکه میماند می‌میرد پ‍ن‍اه‌، ف‍رح‍ن‍از ‏‫۱۳۹۳‭‬.
189 عهدی که با تو بستم نورمحمدی، زینب ‏‫۱۳۹۳.‬
190 چسبی به نام زخم: غزل‌متن حسینی، سیداحمد ‏‫‏‏‏‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
191 مزار داس‌های افتاده کوهی، صفیه ‏‫۱۳۹۳.‬
192 خیره در چشم آفتاب مجموعه شعر زندی، بهنام ‏‫۱۳۹۳.‬‬
193 شربت آبلیمو جانپاک، شاهین ‏‫۱۳۹۳.‭
194 شاید برای شما هم اتفاق بیافتد تحصیلداری، سامی ‏‫۱۳۹۳.‮
195 با من پرواز کن داودی‌جاوید، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
196 فصل‌ها و فاصله‌ها داودی‌جاوید، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
197 صفر عشق ت‍رک‍م‍ن‌، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
198 پلنگ صورتی جعفری، نجمه ‏‫۱۳۹۳.‬
199 پرستاری که شکل تو نبود سلیمانی، غلامرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
200 تو را می پیمایم: مجموعه شعر فلاحی، افسانه ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
201 زیر شاخه درخت به ش‍ع‍ب‍ان‌ن‍ژاد، اف‍س‍ان‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
202 صدایم را از پرند‌های مرده پس بگیر کردبچه، لیلا ‏‫۱۳۹۳.‬
203 تو بی من سایه ن‍ج‍ات‍ی‌، ش‍م‍س‍ی‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
204 من با تو آفتاب ن‍ج‍ات‍ی‌، ش‍م‍س‍ی‌ ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
205 سال‌های شعر بهبهانی، کرامت ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
206 تولدت باشد برای فردا آقابابایی، بهار ‏‫۱۳۹۳.‮
207 جاده یک طرفه امینی‌مطلق، سولماز ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
208 صبح زود لواسانی، سیدعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
209 غروب پا به‌ ماه موسوی‌قهفرخی، کبری ‏‫۱۳۹۳.‬
210 جمجمه‌ی عاشق مجموعه شعر مرادزاده، صدیقه ‏‫۱۳۹۳.‬
211 این عاشقانه‌های کوچک یک روز بزرگ می شوند مجموعه شعر حسین‌خانی، محسن ‏‫۱۳۹۳.‬
212
ردپای خیال
هفت‌برادران، نیلوفر ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
213 از این تار و پود ج‍لال‍ی‌‌پ‍ور، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
214 سحرگاه بوم ح‍س‍ن‍ی‌، ج‍م‍ال‌ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
215 تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم پ‍ل‍ن‍گ‌‌پ‍وش‌، م‍ن‍ی‍ژه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
216 دیار یار عزیزی، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
217 سایه دانایی دوانلو، میترا ‏‫۱۳۹۳.‭‬
218 دنیا روبراهه «با صدای تو» مقصودی، فرح ‏‫۱۳۹۳.‬
219 قاب احساس عبدالهی، سحر ‏‫۱۳۹۳.‬
220 تکیه بر شانه‌های پیاده‌رو باقری‌اصل، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
221 سفر کشیده‌ترین پاره‌خط تنهایی وحدتی‌نژاد، فرهاد ‏‫۱۳۹۳.‬
222 عصا برای یک گره‌ی کور رهدار، مهدیه ‏‫۱۳۹۳.‬
223 دریچه‌ی آبی ابراهیم‌زاده، حجت‌اله ‏‫۱۳۹۳.‬
224 سرود خاک حسینی، سیدعادل ‏‫۱۳۹۳.‬
225 از بی‌حرفی عسکری، جعفر ‏‫۱۳۹۳ .‬
226 سلانه‌های سیاه سپید جعفری، سپیده ‏‫۱۳۹۳.‬
227 بیست و سه روز تنهایی امیرفرشی، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
228 همه جا خدا را دیدم: مجموعه شعر شیران، خدیجه ‏‫۱۳۹۳.‭‬‭‬
229 ساز ناکوک شهر: مجموعه شعر ف‍ره‍ت‌ ن‍ی‍ا، ف‍ری‍م‍اه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
230 ‏‫آتش گردان: شعرهای ۱۳۸۴ – ۱۳۹۰‬ مهدی نژاد، امید ‏‫۱۳۹۳.‬
231 کتاب شعر امیر برخورداری‌کرهرودی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‬
232 هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب ص‍ف‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌ ‫۱۳۹۳.‬
233 در این حوالی جلال‌بهنقی، حمیدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
234 آواز عاشقانه‌ی ما در گلو شکست ام‍ی‍ن‌پ‍ور، ق‍ی‍ص‍ر ‏‫۱۳۹۳.‬
235 سرزمین حوا جم‌راد، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
236 ‏‫مثنوی آدم‌ها «دفتر سوم»‬ جعفری‌ امان‌آبادی، سیدهادی ‏‫۱۳۹۳.‬
237
پروانه‌های کولی: گزیده غزل‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷
اکبرزاده، امیر ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
238
سفری به دور اتاق
راز، افسانه ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
239 سرخ مثل من و تو ،آبی مثل آسمون اسکروچی، مرضیه ‏‫‬‌۱۳۹۳.
240 زخم‌هایی که به خواب نمی‌روند واقف، امید ‏‫۱۳۹۳.
241 سلام بر خیام فرهیخته‌منش، پرویز ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
242 بر فراز اندیشه کوهبائی، جهانگیر ‏‫۱۳۹۳.‬
243 شبانه‌های تنهایی! : مجموعه شعر اسد، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
244 سالار این حوالی عبدی، سالار ‏‫۱۳۹۳.‬
245 جلوه‌ی دوست: مجموعه رباعی روح‍ب‍خ‍ش‌، پ‍روی‍ز ‏‫۱۳۹۳.‬
246 شبی همراه خیال امینی، دخیل‌محمد ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
247 دل نوشته‌ها بیضاوی، بهروز ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
248 باران پاک‌نعمت، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‬
249 زیر چتر اقاقی: مجموعه شعر، غزل ش‍ف‍ق‌، م‍ج‍ی‍د ‏‫۱۳۹۳.‬
250 پس از جهنم وق‍ف‍ی‌پ‍ور، ش‍ه‍ری‍ار ‏‫۱۳۹۳.‬
251      
252
خوابی که آغازش تویی
ح‍ام‍دی‌، ن‍اص‍ر ‏‫۱۳۹۳.‬
253 به دنیا اعتمادی نیست غیاثی، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
254 گفته ام بشقاب رویا را بچینند قاسمیان‌پور، سوزان ‏‫۱۳۹۳.‬
255 تو نیامدی به هنگام جای تو سر شب آمد ن‍وی‍د، م‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
256 مجموعه اشعار علی‌اکبر محشور. م‍ح‍ش‍ور، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ‏‫۱۳۹۳ .‬
257 زن ذلیل‌نامه سلطانی، محسن ‏‫۱۳۹۳.‬
258 ‏‫دیر است بی‌گمان: «مجموعه اشعار» ن‍اج‍ی‌راد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.
259 خون سحر محمودی، ابراهیم ‏‫۱۳۹۳.‭‬
260 طرح‌واره‌ها حسینیان، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
261 برای مادرم فاتحی، افسانه ‏‫۱۳۹۳.‬
262 باران و بهار محمدی، هادی ‏‫۱۳۹۳.‬
263 خواهش ناساز درون قاسمی‌فرد، غزاله ‏‫۱۳۹۳.‮
264 جادوی حضور: برگزیده‌ی شعرهای احمد روحانی (رحما) روحانی، احمد ‏‫‬‏۱۳۹۳.
265
تویی همیشه خوبم
کاوسی، محبوبه ‏‫۱۳۹۳.‮
266 توارد شخصی ملکیان، محمدحسین ‏‫‬‏۱۳۹۳.
267 مادر غزل منم رضایی، فاطمه ‏‫‬‏۱۳۹۳.
268 آیینه‌ی دل شکرخدایی، نرگس‌سادات ‏‫۱۳۹۳.‬
269 سجده ناگهان رویا زاهدی، حسن ۱۳۹۳.‬
270 برج خاکستر: مجموعه شعر زرکوب، فضل‌الله ‏‫۱۳۹۳.‬
271 از حضور تا ظهور پاشا مختاری، فرزانه ‏‫۱۳۹۳.‬
272 نیمه‌ی راه بهرامی، عباس ‏‫۱۳۹۳.‬
273 گل آفتاب‌گردان رادمان، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
274 رقعه برقعی، سیدحمیدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
275 دانشگاه‌نامه اح‍م‍دی‌، ع‍ب‍اس‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
276 بیکران دریا توحیدی‌سرشت، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‭‬
277 ترنم عشق : مجموعه شعر تقوی‌دوست(قاف‌حقیقت)، مصطفی ‏‫۱۳۹۳.‬
278
ای خطه‌ی دلیری و دانایی
ف‍ولادون‍د، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
279 مجموعه شعر و ترانه پورحسینی، سیدحسین ‏‫۱۳۹۳.‬
280 نقش سایه‌ها اک‍ب‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ‏‫۱۳۹۳.‭‬
281 مجموعه اشعار هیچ رشیدی، شهریار ‏‫۱۳۹۳.‬
282 صبوری عشق جوانبخت‌برج، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
283 زیر پوست دلتنگی(شعر) نامی‌فر، نصیبه ‏‫‏‫۱۳۹۳ .‬‬‬‬
284 پرچین خیال زمانی، آذر ‏‫۱۳۹۳.‬
285 سیرت عشاق غلامی قادی، قاسم ‏‫۱۳۹۳.‭‬
286 یک استکان غزل برنا، پیمان ‏‫‬۱۳۹۳.
287 جشن تولد مجموعه‌ی اشعار کریمی، امیر ‏‫۱۳۹۳.‬‬
288 بی‌هوا بی‌حواس شدم جعفری‌خورشیدی، حنیف ‏‫۱۳۹۳.‭‬
289 پاپیون دور بمب عباسی، عزیز ‏‫‏‫۱۳۹۳.‭‬‬‬
290 نوشته‌هایم را بخوان روحانی، مژگان ‏‫۱۳۹۳ .‬
291 چکامه دانشور، مریم ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬‬‬
292 شب فانوس مرا دزدید قاسمی، کمیل ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
293 گنجشک روی نرگس ایرانی نام اولم بود کریمی، زینب ‏‫۱۳۹۳.‬
294 عروس آرزوها حق‌شناس‌کهنه‌سری، سیروس ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
295
خورشید عشق
نیک‌مهر، محمد ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
296 چرا نمیای موسوی، شیرین ‏‫۱۳۹۳.‬
297 گلبانگ سربلندی ( مجموعه‌ی شعر ) م‍ح‍م‍دی‌، م‍ری‍د ‏‫۱۳۹۳.‬
298 جرعه‌ای از جام «هوره» بهاء‌لو هوره، حسن ‏‫۱۳۹۳.‬
299 ‏‫بوی نمناکی‮‬ چابلی، شیلا ‏‫۱۳۹۳.‮‬
300 مثنوی عشق یاراحمدی، رسول ‏‫‏‫۱۳۹۳
301 در و گوهر: مدایح و مراثی خوشمرام، غلامحسین ‏‫۱۳۹۳.‬
302 ماه خراسان یاراحمدی، رسول ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
303 خوان خوانسار رادم‍ن‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
304 فرهاد باخبر باش … شیرین را نبازی جمشیدی، مریم ‏‫۱۳۹۳ .‬
305 اسیر عشق شما امیدزاده، امید ‏‫۱۳۹۳ .‬‬‬
306 خدا یک نقطه دارد ترکاشوند، محمد ‏‫۱۳۹۳.‭‬
307 خودم را گم کرده‌ام جوادپور، آتوسا ‏‫۱۳۹۳.‭‬
308 آشیانه تردید فیض الهی، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
309 سفینه نجات نجات، یوسف ‏‫۱۳۹۳.
310 حماسه عشق علایی، محمدتقی ‏‫‏‏‏۱۳۹۳.
311 عاشقانه‌ها سرفراز، محمدعلی ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
312 دختر باران بلوچستانی‌نژاد، محمدرضا ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
313 ‏‫از هر گلستان گلی: گزیده‌ای از اشعار مذهبی- اجتماعی- انقلابی‬ ضیغمی، هوشنگ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
314
میان فصل‌ها بی‌درنگ
رفیعی، نفیسه ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
315 تو را می‌بخشم صفدرزاده، فرناز ‏‫۱۳۹۳.‬‬
316 مناجات‌نامه نیاز عسگرپور میراسدی، سیدناصر ‏‫۱۳۹۳.‬
317
دق در دقیقه
کلالی، منصوره ‏‫۱۳۹۳.‬
318 من‌های دیگر من پروازی، اقبال ‏‫۱۳۹۳.‬
319 مجموعه شعر پری آبی‌پوش رزمی، بانوفرخ ‏‫۱۳۹۳.‬
320 دگر باره زاده می‌شوم ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌، م‍وس‍ی‌ ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
321 ‏‫مرا صدا بزن باران‮‬ مصری، شیرین ‏‫۱۳۹۳.‮‬
322 غزل هزاره‌ی دیگر م‍ی‍رزائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د ‏‫۱۳۹۳.‬
323 سکته‌ی ملیح ب‍ی‍اب‍ان‍ک‍ی‌، س‍ع‍ی‍د ‏‫۱۳۹۳.‬
324 گزینه‌ی اشعار م‍ج‍اب‍ی‌، ج‍واد ‏‫۱۳۹۳.‬
325 عاشقانه نادری، پریسا ‏‫۱۳۹۳.‬
326 پاییز زیباترین فصل بهشت است شیروان‌بیگی، امین ‏‫۱۳۹۳.‬
327 دلواپسی‌های اویس محمدزمانی، جواد ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
328 همه جا ترانه توست… علیزاده‌گرایلی، مصطفی ‏‫۱۳۹۳.‬
329 گاهی به آسمان دل من نگاه کن اکبری، حسن ‏‫۱۳۹۳.‬
330 این قصه بی‌پایان ناگفته نمی‌ماند: مجموعه شعر سلاجقه، فرشته ‏‫۱۳۹۳.‬
331
‏‫هنوز ایستاده‌ام‮‬
تاجمیری، سکینه ‏‫۱۳۹۳.‬‬
332 ایستادگی غفاری، امید ‏‫۱۳۹۳.‬
333 مرآت ولایت ۶ س‍ازگ‍ار، غ‍لام‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.
334 زمزمه‌ها وطن‌خواه، نصرالله ‏‫۱۳۹۳.‬
335 بغض نگاه وطن‌خواه، نصرالله ‏‫۱۳۹۳.‬
336 باران ،خلاصه آگاهی است خوش‌عقیده، حامد ‏‫۱۳۹۳.‬
337 دیوان پروین اعتصامی اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
338 اولین ترنم باران لرستانی‌زاده، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
339 حکمت ثانیه‌ها رستگار، رضیه ‏‫۱۳۹۳.‬‬
340 آوای نسیم هادیان، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
341 عاشقانه‌هایی برای پیراهن آویخته در صومعه مدیری، مهرزاد ‏‫۱۳۹۳.‬
342
حدیث دل
تهرانیان، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
343 دریچه‌ای به آسمان افشار‌قهرمانخانی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
344 شراب عشق مرادی، بابک ‏‫۱۳۹۳.‬
345 ‏‫زندگی معلمان در جولانگاه بودن(معلم‌ها زندگی را می‌سازند)‮‬ رووف‌، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‮‬
346
خوننامه علیداد رستم بختیاری
رئ‍ی‍س‍ی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، داراب‌ ‏‫‬‬‬۱۳۹۳.
347 تجلی عشق آزادگان، رباب ‏‫۱۳۹۳.‬
348 گل واژه‌های عشق فلاحی، علی‌اکبر ‏‫‬‏۱۳۹۳.
349 خاکستر عشق نجفی، محمدمهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
350 من بزرگ جوانروح، کوروش ‏‫۱۳۹۳.‬
351      
352
اتاق صورتی: دفتر شعر
س‍ی‍ن‍ائ‍ی‌، خ‍س‍رو ‏‫۱۳۹۳.‬
353 باران بی‌هوا نانی‌زاد، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
354 باران عشق وطن‌خواه، نصرالله ‏‫۱۳۹۳.‬
355 نغمه‌های دلنشین وطن‌خواه، نصرالله ‏‫۱۳۹۳.‬
356 ساغر شجاعی، سمیه ‏‫۱۳۹۳.‬
357 نگاه‌ترین چشم دنیا ! نمیری، شیرین ‏‫۱۳۹۳.‬
358 ماه عسل ۱ فیض الهی، رضا ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
359 باده معنوی دیبا، سیدمنصور ‏‫۱۳۹۳.‬
360 دفتر سرخ سپهر، ابوالفضل ‏‫۱۳۹۳.‬
361 یک پنجره تا بهار پرهیزگاری، سیدهادی ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
362 آسمان نهایت عشق نیست قلی‌پور، آیسان ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‬
363 کوچه‌های اندیشه باران پذیرش، یوسف ‏‫۱۳۹۳.‬
364 شراب کوثر میرزارضائی، محمود ‏‫۱۳۹۳.‬‬
365 آبان ریاحی، داریوش ‏‫‬۱۳۹۳.
366 رودی که جریان را عوض کرد غفاریان، شکیبا ‏‫۱۳۹۳.
367 سیاه مشق تنت ک‍اش‍ی‌، ن‍ی‍ره‌ ‏‫۱۳۹۳.
368 میخکی بر آینه اولیایی‌نیا ، مازیار ‏‫۱۳۹۳.‬‬
369 تو چقدر شبیه منی! جعفری تفضل، محمدتقی ‏‫۱۳۹۳.‭‬
370 مهر جاوید مجیدی‌نژاد، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
371 جاذبه‌های فروش ممنوع! پویان، مجید ‏‫۱۳۹۳.‬‬
372 از خود تا خدا: اولین دفتر شعرهای مقصود شکاری شکاری، مقصود ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
373
دیوان کامل پروین
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
374 آناهیدا در زلال اندیشه شریفیان، کبری ‏‫۱۳۹۳.‭‬
375 دفتر سکوت نعیمی، احمدرضا ‏‫‬۱۳۹۳.
376 رهگذر پاییزی علی‌نژاد، شهره ‏‫۱۳۹۳.‬
377 هشت صبح هشت اسفند پاوه‌نژاد، الهام ‏‫۱۳۹۳.‬
378 مرا جز تو بهاری نیست کمال‌پاشا، نیلوفر ‏‫۱۳۹۳.‬‬
379 سایه‌ای به رنگ سکوت: مجموعه شعر خزانی، امین ‏‫۱۳۹۳.‬
380 سخن دل بنیادی، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
381 برگزیده غزلیات حافظی، جهانبخش ‏‫۱۳۹۳.‬
382 مژه بر هم زدی و … وطن‌خواه، نصرالله ‏‫۱۳۹۳.‬
383 دفتر پریشانی سامان نژاد، کامران ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
384 کوتاه می‌گویم … عبدی سعدآباد، سکینه ‏‫۱۳۹۳.‮
385 تا پاییزان هوشمند، مجتبی ‏‫۱۳۹۳.‬
386 من غزل بودم قافیه‌هایم را دزد برد کولیوندی، سولماز ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
387 مجموعه شعر مرمت خواب‌‌های کوتاه عباسی، علیرضا ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
388 اشعار خودکشی، اشعار زن وق‍ف‍ی‌پ‍ور، ش‍ه‍ری‍ار ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
389 ساحل: مجموعه شعر اداک، معتصم ‏‫۱۳۹۳.‬
390 پژواک یوسفی اوروند، پیام ‏‫۱۳۹۳.‬
391 ۴۰۱ کلهر، امیر ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
392 غمکده کرمی، پرستو ‏‫۱۳۹۳.‬
393 فاصله‌ها از تو سیبی می‌کشند: مجموعه شعر آزاد حسین‌زاده، طیبه ‏‫۱۳۹۳.‬
394
گریه هیچ اتهامی را ثابت نمی‌کند
گودرزی، رویا ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‮‬
395 هجران‌نامه فضلی‌ برآبادی، سعید ‏‫۱۳۹۳.‬‬
396 اسرار شب بو شیرانی بیدآبادی، مسیح ‏‫۱۳۹۳.‬
397 چکیده‌های ذهن خانی رباطی، بهزاد ‏‫‬۱۳۹۳.
398 رنگ انار باغ خدا اوستان، سامرند ‏‫۱۳۹۳.‬
399 ‌دلم برای شما تنگ می‌شود زم‍ان‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
400 حکمت جوار برآبادی، سعید ‏‫۱۳۹
401 همه راه‌ها به تو ختم می‌شوند مشرفی، بهارنوش ‏‫۱۳۹۳.
402 دلنگاشته‌های خاکستری پاسبان‌ذوقی، مرتضی ‏‫۱۳۹۳.‬
403 شکسته ابوالقاسمی، پروانه ‏‫‬‏۱۳۹۳.
404 نای خاموش گلبانگ، حبیب‌الله ‏‫‬۱۳۹۳.
405 در خلوت عشق فلاح اسکندرپور، نوشین ‏‫۱۳۹۳.‬
406 جام دل وطن‌خواه، نصرالله ‏‫‬۱۳۹۳.
407 ترانه‌های محمد رنجبر. رنجبر، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
408 عشق وطن حسنی، غلامرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
409 ادراک سقوط فاضلی، روزبه ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
410 ترانه‌های خورشید نیسی بهبهانی، شهناز ‏‫۱۳۹۳.‬
411 گزینه‌ی اشعار م‍ف‍ت‍ون‌ ام‍ی‍ن‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
412 گزینه اشعار م‍ن‍ش‍ی‌زاده‌، ک‍ی‍وم‍رث‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
413 امشب کنار غزلهای من بخواب ( مجموعه‌ی غزل و چند مثنوی) یداللهی، افشین ‏‫۱۳۹۳ .‬
414
با دوست
سمیع‌زاده، علی ‏‫۱۳۹۳ .‬‬
415 قفسی در دریا حسینی‌رباط، شایسته‌سادات ‏‫۱۳۹۳.‭‬
416
روز شنبه ساعت هشت و کمی گیلاس
ش‍ی‍خ‍ی‍ان‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
417 سرزمین تنهایی : مجموعه اشعار و آثار دزواره، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
418 میهمانی شب: مجموعه شعر سلیقه‌دار، نسترن ‏‫۱۳۹۳.‭‬
419 برای همیشه شما رفته‌اید: هیجده سروده عاشقانه حرمانی زم‍ان‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
420
سرودی برای کیمیا
حاجی‌شریفی، علی‌محمد ‏‫‬‌۱۳۹۳.
421 گذر دل وطن‌خواه، نصرالله ‏‫‬‌۱۳۹۳.
422 دیوان رهی معیری م‍ع‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
423 اشعار ناتمام من داورنیا، رضوان ‏‫۱۳۹۳.‬
424 اشعار معمار حیدری، حیدرعلی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
425 زمزمه‌ای زیر گوش شب شیخ فلاح لنگرودی، غلامرضا ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‬
426
شوق‌نامه‌ها و نثرهای عرفانی
شاهرخی طهرانی، شهراد ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
427
نغمه‌های هر فصل
امیرزاده، جمال ‏‫۱۳۹۳.‬
428 ‏‫هفت غم هزار آرزو‮‬ عابدینی، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‮‬
429 اشک و باران همدانی مقدم، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
430 پاستای کلمه امیرآرا، شقایق ‏‫۱۳۹۳.‬
431 نغمه‌های آشنا اسدی نصرآبادی، اسحق ‏‫۱۳۹۳.‬
432 برای روزهای رفته دلتنگ می‌شوم چامی، سیده‌سکینه ‏‫۱۳۹۳.‬
433 شفق سرد افراسیابی، علی‌ضامن ‏‫‬۱۳۹۳.
434 گلهای ابدی بنی‌هاشم، رامین ‏‫۱۳۹۳.‬
435 کیمیای عشق خیری‌اهوازی، عبدالغنی ‏‫۱۳۹۳‮‬
436 زمزمه در سکوت: مجموعه اشعار سیاردشتی، ناصر ‏‫۱۳۹۳.‬
437 پروانه‌ها قربانی زیبایی‌اند: مجموعه شعر براهام، کیوان ‏‫۱۳۹۳.‬
438 دختری با چتر سوراخ اس‍ک‍ن‍دری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
439 ‏‫مهر مادیان کوه : سلسله جبال زاگرس کرمانشاه « گنجینه‌ی کنز ادب ایران باستان» حسنی کلیایی، علی‌اصغر ‏‫۱۳۹۳.‬
440
زنی که سایه‌اش را گم کرد
سالاری، مهتاب ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‬
441 روبروی همین خانه فرضی‌زاده، شبنم ‏‫۱۳۹۳.‬‬
442 نیامدنها اداک، معتصم ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
443 آهنگ پیوستن پولادی سنگریزه، سمیه ‏‫۱۳۹۳.‬
444 بنمای رخ قضات، سیمین ‏‫۱۳۹۳.‬‬
445 میلاد محمد(ص): مجموعه شعر سعادتی، یاسمین، ۱۳۶۱ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
446 الهه‌ی خزان (دلنوشته‌ها) پورحسین، زهره ‏‫۱۳۹۳.‬‬
447 طلوع بی‌پایان امنیه‌برازجانی، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
448 دل نوشته‌ها (رها) زرگوشیان، علیرضا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬‬
449 عیار عشق م‍ظف‍ری‌ ج‍وی‍ن‌، اح‍م‍د ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
450 نفس بختیاری، مریم ‏‫‏‫۱۳
451 ناکجا دهقانی، صادق ‏‫۱۳۹۳.‬
452 آوازهای عقیم باد علیمرادی، منصور ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
453 آخر برای تو مولاجان برزکی، بهنام ‏‫۱۳۹۳.‬‬
454 بعد از این‌همه آزار متقی، شیما ‏‫۱۳۹۳.‭‬
455 قدرت عشق حمزه‌ای، منصور ‏‫۱۳۹۳.‬
456 همکاری حروف سربی صفار، یوسف ‏‫۱۳۹۳.‬
457 شمع و طوفان اشرفی عقدا، محمد ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
458 آه اگر تو نبودی ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
459 جشنی برای تنهایی لیموچی، زینب ‏‫‬‬۱۳۹۳.
460 بی در خبری جهانی، احمدعلی ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
461 کهکشان چهره‌ها م‍ودب‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د ‏‫۱۳۹۳.‬
462 لیلی‌نامه خسروی، لیلا ‏‫۱۳۹۳.‬
463 تحفه (مجموعه اشعار) شفیع‌زاده، احمد ‏‫۱۳۹۳.‬
464 مجموعه شعر حمیدی، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
465 من و تو و ترانه‌هایی تنهایی نوبهار، الهام ‏‫۱۳۹۳.‬‬
466 ترانه‌های دلتنگی همتی‌زاده، غلامحسین ‏‫‬۱۳۹۳.
467 کهکشان سرمدی‌گنجی، عارف ‏‫۱۳۹۳.‭‬
468 آوای درون پیران، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
469 ‏‫زادگاه اولین فریاد‮‬ افسری، فرشته ‏‫۱۳۹۳.‬‬
470 چشمه‌ی چنا: مجموعه قصیده ان‍ص‍اری‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ۱۳۹۳
471 فلافل، عاشقانه‌ها و چند چیز دیگر غضنفری، مصفا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
472 پلکان افقی علیشاهی خرسندی، آزالیا ‏‫۱۳۹۳.‬
473
قطره قطره از سقف لحظه‌هایم می‌چکی
آیت‌اللهی، سیدمحمد ‏‫۱۳۹۳.‮
474 آیات عاشقی پور‌خدایار، سجاد ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
475 بهشت عاشقی (مجموعه مسافر) بیرمی، فتح‌اله ‏‫۱۳۹۳.‬
476 نگاهت را از من نگیر تذکری، نعیمه ‏‫۱۳۹۳.‬‬
477 بوی گل سلطانی رباطی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‬
478 باران عشق ب‍ا ی‍زی‍دی‌، خ‍ال‍د ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
479 مرگ عشق آسترکی، غلامرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
480 شکار کلاغ در شب ادیبان، مجتبی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
481 حرف دل کرمی، جلیل ‏‫۱۳۹۳.‬
482 لیلای بی‌دریغ باقری طولابی، لیلا ‏‫۱۳۹۳.‬
483 فرانک ام‍ی‍ن‍ی‌، س‍وداب‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
484 رقص با مرگ آلگونه جونقانی، مسعود ‏‫۱۳۹۳.‬
485 روانشناسی به زبان شعر مزدارانی، شهربانو ‏‫۱۳۹۳.‬
486 نیایشی در باران فکری، رکسانا ‏‫۱۳۹۳.‬
487 هرچه می خواهد دل تنگت بگو یعقوبی، مریم ‏‫۱۳۹۳.‭‬
488 اعترافات یک عکاس رزمجویی، حبیب‌الله ‏‫۱۳۹۳.‭‬
489 چترهای تو خالی راه‌بر، آزاده ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬‬
490 پاسبخش لحظه‌ها حیدری، سبحان ‏‫۱۳۹۳ .‬
491 سرشک سعید ابوئی، حسن ‏‫۱۳۹۳.‬‬
492 قصه‌ی پریا ترکی‌باغباورانی، امین ‏‫۱۳۹۳.‬
493 قطره‌های غزل جعفرپور، حلیمه ‏‫۱۳۹۳.‬
494 ترنم‌های احساس رئوف، معصومه ‏‫۱۳۹۳.‭‬
495 از خانه ستاره تا خورشید (مجموعه شعر) س‍ع‍ادت‌، ف‍ری‍ب‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
496
امیدانه
مافی، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
497 فصل پاییز کیخا، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
498 شب‌های پاییز زارعی، بهاره ‏‫۱۳۹۳.‬
499 زیر خیمه‌‌ی عطش س‍ن‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍د‌رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
500 ما به آینده نیز می‌خندیم (مجموعه شعر) فتاحی، هادی ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
501 عطر داغ شقایق مقدسیان، حمید ‏‫۱۳۹۳.‬
502 سرحد تماشا بدیعی، داوود ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
503 صندوقچه‌ای از جنس باور کبیری وحیدان، نیلوفر ‏‫۱۳۹۳‬.
504 ساده اما دلنشین رحمان پناه، شهلا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
505 فصل پنجم فروزانفر، فرزاد ‏‫‬‬۱۳۹۳.
506 سیمای مهشید تجلیان، مهشید ‏‫‏‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
507 آن روزها گفتم… ف‍رج‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۳.‮
508 سروده‌ها بنکدار، محمود ‏‫۱۳۹۳.‬
509 گندم به گندم [۱۳۷۷ تا ۱۳۹۱] م‍ح‍م‍دی‌، ی‍اس‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
510 دیوان اشعار کوماسیان گروسی حسن‌تیموری، اکبر ‏‫۱۳۹۳.‬
511
مصرع ناتمام
براری‌چناری، عاتکه ‏‫۱۳۹۳.‬
512 گرگ و میش صبح علوی‌فرد، یحیی ‏‫۱۳۹۳.‬
513 از تبسم تا ترنگ پورامید، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
514 دریاب و در یاب اسماعیلیان، اشرف ‏‫۱۳۹۳.‬
515 خواب‌های دنباله‌دار دریکوندی، سیمین ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
516 تو را یک روز خواهم یافت مرادی، جواد ‏‫‬‬۱۳۹۳.
517 بهار ، بی‌تو فرشادفر، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
518 دیدی تعبیر من از عشق تو راست بود : مجموعه شعر خاتمیان، م ‏‫۱۳۹۳.‬
519
عشق بی پایان
فردکیا، گلایل ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
520 انواع مهربانی اشیاء مجموعه شعر منتخبی از شعرهای ۵۸ تا ۸۸ فومنی، وارش ‏‫۱۳۹۳ .‬
521
از خواب که می پرم کنارم شعر است
پ‍ه‍ل‍وان‌، ق‍اس‍م‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
522 خدانامه قماش‌پسند، محمدباقر ‏‫۱۳۹۳.‬
523 پوپک با نگاه نیلوفر س‍ج‍ادی‌، سیدم‍ح‍م‍ود ‏‫۱۳۹۳.
524 جنس دل متقیان، علی‌اصغر ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
525 چلیپای سخن صف‌آراء، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
526 مشتری میکده‌ای بسته: مجموعه‌ی سپید یداللهی، افشین ‏‫۱۳۹۳.‬
527
امشب کنار غزل‌های من بخواب (مجموعه غزل و چند مثنوی)
یداللهی، افشین ‏‫۱۳۹۳.‬
528
در امتداد سکوت
فراوان، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‬
529 روز شمار یک عشق: مجموعه‌ی سپید یداللهی، افشین ‏‫۱۳۹۳.‬
530 بدرقه‌ی باران بستان، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
531 حرف‌هایی که من باید می‌گفتم و تو باید می‌شنیدی یداللهی، افشین ‏‫۱۳۹۳.‬
532
چشم نسترن
اسدی، رویا ‏‫۱۳۹۳.‬
533 کلاغای پاییزی تاج‌ مهری، سیدامیرمحمد ‏‫۱۳۹۳.‬
534 آخرین شب عباس زاده، میثم ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
535 مرداد را پرسه می‌زنم علیپور، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
536 پاییز ثانیه‌چین همدانی مقدم، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
537 آوای سخن انگالی، حسینقلی ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
538 دیوان پروین اعتصامی اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
539 روشنای کوچک تقی‌خانی، روشنک ۱۳۹۳
540 لحظه جهان ول‍ی‍ئ‍ی‌، ق‍رب‍ان‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
541 درختی در برهوت پارسی، سورنا ‏‫‏‏‏۱۳۹۳.
542 رهگذر خورشیدی پارسی، سورنا ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
543 گیتی و گردون پارسی، سورنا ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
544 سیلاب ستاره: مجموعه‌ی شعر نیک‌نژاد، جلیل ‏‫۱۳۹۳.‬
545 من تمام شعرهایم خسته است دلیری‌فر، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬‬
546 از هم می‌ترسیم دلیری‌فر، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬‬
547 اندیشه پینه‌دوز طورانی، اسماعیل ‏‫۱۳۹۳.‬
548 عروس پاییزی : یک مشت شعر نصیری، حمیدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
549 یک قطره شبنم عظیمی، ژاله ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
550 ‏‫مثل من تنهایی؟! قاسمی، بهاره ‏‫۱۳۹
551 آرش کمان‎گیر ک‍س‍رای‍ی‌، س‍ی‍اوش‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
552 پلنگان عاصی شعر من خانزاد، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
553 بی تو من حیرانم یعقوبی، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬‬
554 تخت‌خواب هیچ‌نفره(مجموعه شعر) رئوف، افشار ‏‫۱۳۹۳.‬
555 فریاد در سکوت تنهایی آرامی‌منش، صابر ‏‫۱۳۹۳.‬‬
556 هشت کتاب س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
557 من و سیب و تکرار: مجموعه اشعار رضوی، صدیقه ‏‫‬‏۱۳۹۳.
558 کریم و کرم طوس‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
559 نزدیک به نبض ماهی‌ها (مجموعه شعر) باقری ملا‌حسنعلی ، نرگس ‏‫۱۳۹۳.‬
560
‏‫حکایتها‬
داوری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‮‬
561 آه آفتاب بریم‌نژاد، ولی ‏‫۱۳۹۳.‬
562 اصل مطلب: مجموعه شعر رشیدی، شهریار ‏‫۱۳۹۳.‬
563 بخاطر تو نجف‌زاده، زیبا ‏‫۱۳۹۳.‬
564 دریچه‌ای به سوی عشق قنبری، جواد ‏‫۱۳۹۳.‬
565 مجموعه شعر جدایی پاشا، جعفر ‏‫۱۳۹۳.‬
566 طوفان خیال امیدی، بهنام ‏‫۱۳۹۳.‬
567 درخت‌ها برای تو پرنده‌ها برای من ن‍ظری‌، م‍ه‍دی‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳‬.
568 در انتظار بهار بنی‌اسدی، محمدحسین ‏‫۱۳۹۳.‬
569 آسمان عشق: مجموعه شعر اسدی، محمد ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
570 تب تبر: مجموعه شعر ف‍لاح‍ی‌ ن‍س‍ب‌، م‍ح‍م‍د ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
571 چرخان در زمین و آسمان مرادی، محسن ‏‫۱۳۹۳.‬
572 چمدانی پر از بهانه سهامی دهاقانی، فاطمه ‏‫‬‌۱۳۹۳.
573 دنیای احساسم ولی… روان‌بد، مهیار ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
574 آسمان در مرداب امیری، زیبا ‏‫۱۳۹۳.‮
575 دو قدم مانده به خاکستر نصری، تیرداد ‏‫۱۳۹۳.‬
576 دیوان اشعار فروغ فرخزاد ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌ ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
577 وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم حسن‌زاده، فرهاد ‏‫۱۳۹۳.‬‬
578 و در همه بندرگاه‌ها از کشتی گم شده حرف بود نصری، تیرداد ‏‫۱۳۹۳.‬
579
لیلا از جزیره مجنون ( مجموعه رباعی )
فرضی‌زاده، شبنم ‏‫۱۳۹۳.‬
580 گزیده ترانه‌های بامداد جویباری ج‍وی‍ب‍اری‌، ب‍ام‍داد ‏‫۱۳۹۳.‬‬
581 گفتمش آن “مثنوی تاخیر شد” ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
582 دلتنگی‌هایم را دور می‌زنم (مجموعه شعر) نجفی راغب، مهرنوش ‏‫۱۳۹۳.‬‬
583
هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست
ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، گ‍روس‌ ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
584 پاییز دیوانه علی‌حمزه، حمیدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
585 فسانه از یاد رفته قاسمی، حسن ‏‫۱۳۹۳.‬
586 نصف گمشده (مجموعه شعر) شکری‌فرد، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
587 برگ‌ها احدی، مرضیه ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
588 سحر به دیدار نسیم خواهم رفت منادی، مونا ‏‫۱۳۹۳.‬
589 خشت خام ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
590 چکاوکی‌ست دلم : ( شعر سالهای ۹۲ – ۱۳۷۹ ) عمرانی، وحید ‏‫‬۱۳۹۳.
591
شمیم شب
ثابت، شبنم ۱۳۹۳
592 گلایه‌های خاکی شریفی، صادق ‏‫۱۳۹۳.‬
593 مورچه‌ی کارگر بازنشسته نمی‌شود حسنوند، شهاب ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
594 آیینه‌ی عرفان اسدی نصرآبادی، اسحق ‏‫۱۳۹۳.‬
595 خیال غزال ( غزل‌های ناتمام ) ق‍دی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
596 عزیز روزهای من! دانتیسم، عبدالمجید ‏‫۱۳۹۳.‬
597 حدیث خاک رهبرنیا، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
598 اغماء بیضایی، نازنین ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
599 دورتر از نزدیک (مجموعه شعر) پ‍اش‍ا، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ‏‫‬‌۱۳۹۳.
600 کلیات گلزار ارم گلشاهی، رحیم ‏‫۱۳۹۳.‬‬
601 رخ‌های کوچک همیشه به‌ سوی شجاعی، محمود ‏‫۱۳۹۳.‬
602 اولین بیت سلام آقایاری، ایرج ‏‫۱۳۹۳ .‬
603 خانه به دوش امیدبخش، داریوش ‏‫۱۳۹۳.‬
604 آوای دل(‌مجموعه شعر) رمضانخانی، مرضیه ‏‫۱۳۹۳.‮
605 پرتقال‌های خونی ستارپور، زهراستارپور ‏‫۱۳۹۳.‮
606 خلوتگه راز راسخ، فرحناز ‏‫‬۱۳۹۳.
607 ‏‫دلواپسی‌های یک هویج : مجموعه شعر خضریان، مهرداد ‏‫۱۳۹۳.‬
608 زمزمه‌های نیر: مجموعه اشعار قصاب، علی‌اکبر ‏‫۱۳۹۳.‬
609 آفاق تجلی عشق میرزایی، اکرم ‏‫۱۳۹۳.‬
610 فصل‌های من پاییز بیک‌پوریان، نازنین ‏‫‬۱۳۹۳.
611 درویشی و شیدایی درویش، عبداله ‏‫۱۳۹۳.‬
612 نیایش با نور راسخ، فرحناز ‏‫۱۳۹۳.‬
613 دل نوشته‌هایی برای تینا: (مجموعه شعر) عمادی، ریحانه ‏‫۱۳۹۳.
614
حجم سکوت
فرخانی، نرگس ‏‫۱۳۹۳.‬
615 مشک مشام هاشمی‌تفرشی، لادن ‏‫۱۳۹۳.‬
616 بگو سراغ تو را از من نگیرند احمدی، افسانه ‏‫۱۳۹۳.‬
617 زل‌زدگی آرم‍ات‌، س‍ع‍ی‍د ‏‫۱۳۹۳ .‬‬‬
618 آداب خداحافظی: مجموعه شعر س‍ن‍اپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
619 با راه مدرن ارتباط آمده‌ام مولایی‌فرد، شیما ‏‫۱۳۹۳.‬
620 مجموعه شعر امواج دلدادگی یاراحمدی قرایی، مسعود ‏‫۱۳۹۳.‬
621 آواز برگ پاک‌نژاد، سیدفرهاد ‏‫‬۱۳۹۳.
622 چند قلم ترانه رامتین راد، بهاره ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
623 تقدیر شیروان‌بیگی، امین ‏‫۱۳۹۳.‬
624 نیوتون‌های بدون سیب(مجموعه شعر) زینلی، مجید ‏‫۱۳۹۳.‬
625 رویای کوچک من علیدادی، قیروزه ‏‫۱۳۹۳.‬‬
626 آخرین سرو زرتشت صحرایی، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬
627 باران شعرهایش را عاشقانه تر می‌سراید عظیمی، الناز ‏‫۱۳۹۳.‬
628
عشق همیشه دست به نقدست
شادخواست، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
629 آن سال‌ها که گذشت اکبری، زری ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
630 آقا اجازه هست خوش الحان، فروغ ‏‫۱۳۹۳.‬
631 دلم که شور می‌زند فریدونی، مرضیه ‏‫۱۳۹۳.‬
632 خاسته از خاکستر ققنوس حیدری‌ نیا، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬
633 پر رنگ‌تر از قرمز موسوی، سیدحامد ‏‫۱۳۹۳.‬
634 سوار کاغدی سیفی‌مقدم، نیما ‏‫۱۳۹۳.‬
635 دنیا فقط به دیدن تو می‌ارزد م‍ل‍ک‍ی‌، ک‍ی‍وان‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
636 حیرت لشکربلوکی، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
637 این جاذبه‌های زمین اگر بگذارد شریفی، جواد ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
638 معجزه عشق شیران، نیره ‏‫۱۳۹۳.‬
639 مینا ن‍ی‍رو، س‍ی‍روس‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
640 فصل عاشقی مجرد‌نثر، سیده‌سمیه ‏‫۱۳۹۳.
641 از تو سرودن مبارکی، زهره ‏‫۱۳۹۳.‬
642 زندگی‌نامه و شاهنامه ایل ممبینی: از حمله اسکندر تا جنگ دشت شیر م‍م‍ب‍ی‍ن‍ی‌، ح‍ف‍ی‍ظ ال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
643
مجموعه اشعار کمی دورتر از فاصله‌ها
پروانی، ناصر ‏‫۱۳۹۳.‬
644 با نگاهت حرف دارم کاظم‌پور، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
645 رفتنی: مجموعه شعر نورانی، سیدایمان ‏‫۱۳۹۳.
646 وقتی که خواب بودم احمدی کلته، محمد ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
647 اینجا پاییز قدم می‌زند آذرافشان، مینا ‏‫۱۳۹۳.‬
648 نفسی برای پرواز آهنگی، نسرین ‏‫۱۳۹۳.‬
649 من دن کیشوتی بی‌دولسینه آ رضایوف، رسول ‏‫۱۳۹۳.‬
650 گنجشک‌های ایل‌اشی‌مشی طهماسبی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
651 ۲۵ نجوا سايه‌ روشنی از خيال میرحسینی، منصور ‏‫۱۳۹۳.‬
652 چند رویا مانده تا طلوع رنگین‌کمان ص‍ال‍ح‍ی‌، سیدع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
653 دره‌ی ماروس بختیاری، اسماعیل ‏‫۱۳۹۳.‬
654 دوئل دو صندلی خالی رفعتی، مجید ‏‫۱۳۹۳.‬
655 در کوچه باغ‌های کیلان حاجی‌قنبری، نصرت‌الله ‏‫۱۳۹۳.‬
656 برای آنکه دیگر تنها نام گلی نیست بزرگی، شعبان ‏‫۱۳۹۳.
657 مرا ببخش کارور، آزاده ‏‫۱۳۹۳.‬
658 پرواز در باد سلمانی، مجید ‏‫‏‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
659 رویا شیرازی، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
660 از گلوی زخمی شب دودانگه، محرمعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
661 تردید تا خورشید دودانگه، محرمعلی ‏‫۱۳۹۳.
662 فصل گل‌کردن چشمان تو دودانگه، محرمعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
663 رمز شبانه امیدزاده، حیدر ‏‫۱۳۹۳ .‬
664 بیگانه افشاری، احسان ‏‫۱۳۹۳.‬
665 بوستان مایان غ‍لام‍ی‌ م‍ای‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
666 مجموعه شعر دار قالی پورجعفری‌ جوزم، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
667 بیوه‌مرگی تهران رضایی، بهاره ‫۱۳۹۳.‬‬
668 سایه‌ها مجیدی‌نژاد، رضا ‏‫۱۳۹۳‭‬.
669 خنده‌های عزادار علی‌زاده، مینا ‏‫۱۳۹۳‭‬.‭‬
670 بادها، کجا می‌میرند آذری، حسن ‏‫۱۳۹۳.‬‬
671 اینها که در زیر پوست تو ایستاده‌اند فخرکننده، علیرضا ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
672 مته در منقار دارکوب صدقیانی، مهریار ‏‫۱۳۹۳.‬
673 شاپرک داوودی، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
674 سرنهان فلاحی، علی‌اکبر ‏‫‬۱۳۹۳.‬
675 نیلوفری در قلب مرداب ک‍وش‍ک‌ ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
676 آن‌گاه که درآمدی خورشید زانو زد ک‍وش‍ک‌ ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
677 شهر خدا نظری، سعید ‏‫۱۳۹۳.‬
678 خلوت دل سادات‌پور، سیدباقر ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
679 کتاب بی‌هودگی معمار، داریوش ‏‫۱۳۹۳.‬
680 ‏‫اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت…‬ م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
681
یک سبد احساس
شجاعی، ژیلا ‏‫۱۳۹۳.‬
682 شبلی و آتش ق‍زوه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
683 پروانگی آرنگ، نعیمه ‏‫۱۳۹۳.‬
684 از آن حوالی، حوالی دوست جیناک، طاهر ‏‫۱۳۹۳.‬
685 دم‌های بی وادم یاغی‌تبار، علی اکبر ‏‫۱۳۹۳.‬
686 شب کبود شیشه‌ای یعقوبی، مرضیه ‏‫۱۳۹۳.‬
687 حباب شکسته‌ی ماه شعر نوری، مازیار ‏‫۱۳۹۳.‬
688 نامه‌ی من فلکی، یوسف ‏‫۱۳۹۳.‬
689 عاشق ماشق ع‍ب‍دال‍رض‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
690 مرثیه برای یک موش تنها یا روزگارهای اضافه قانون، پژمان ‏‫۱۳۹۳.‬‬
691
گرسنگی در شاخ آفریقا در سومالی
مهرداد، پیمان ‏‫۱۳۹۳.‬
692 یادگاری به پدر و مادرم جواهری، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
693 شکل وارونه‌ی دریا در شکل شهرجو، یدالله ‏‫۱۳۹۳.‬
694 صد پنجره در حنجره ذوال‍ری‍اس‍ت‍ی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، ص‍درا ‏‫۱۳۹۳‬.
695
زلال معرفت
جعفری، عبدالمجید ‏‫۱۳۹۳.
696 این واژه‌های موزون حریری‌مطلق، نگار ‏‫۱۳۹۳.‬
697 مستقیم آزادی برزنونی، فهیم ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
698 خیانت با وقت قبلی برزنونی، فهیم ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
699 زنی در لباس‌های روی بند: مجموعه شعر آزاد یاوری، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬
700
آوای دل
نقدیان، ابوالقاسم ‏‫۱۳۹۳.‬
701 سلام رفیق معصومی آبکنار، سیدواحد ‏‫۱۳۹۳.‬
702 فریاد بی صدا (مجموعه شعر) کاظمیان، منصوره ‏‫۱۳۹۳.‬
703 آواز لال سهرابی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
704 آتشفشان خاموش خمجانی‌فراهانی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‬
705 مجوز سکوت حبیبی تمیجانی، محمد ‏‫‏۱۳۹۳.‭‬‬
706 ترانه‌های دلکش: مجموعه شعر پارسا، مسعود ‏‫۱۳۹۳.‬
707 ناخودآگاه منی تو (مجموعه ترانه) هادیان، مهران ‏‫۱۳۹۳.‬
708 یادگار قلم میاندهی، محسن ‏‫‬۱۳۹۳.
709 شاعری در باغ وحش اک‍رم‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
710 روح‌افزا: گزیده غزلیات قنایی‌آرانی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
711 شورش شما ف‍ردی‌، اص‍غ‍ر ‏‫۱۳۹۳.‬‬
712 ماه را باید تماشا کرد و رفت یاراحمدی، رسول ‏‫۱۳۹۳.‬
713 از نفس افتاده رییسی، خاتون ‏‫‬‏۱۳۹۳.
714 ریحان تقی‌پور، مرضیه ‏‫‬۱۳۹۳.
715 زمزمه‌هایی در سکوت انصاری، خدیجه ‏‫۱۳۹۳.‬
716 شکوفه‌های غم چیذری، نسرین ‏‫۱۳۹۳.‬
717 البرز تا خزر خلج، بهرام ‏‫۱۳۹۳.‬‬
718 دیوانگی قربانی، سهراب ‏‫۱۳۹۳.‬
719 رد پای برف بر دشت بی‌قراری ما ترقی، محسن ‏‫۱۳۹۳.‬
720 اسیر عشق عرب‌گل، مریم ‏‫۱۳۹۳.‭‮‬‬‬
721 تقاسیم شاه محمدی، شکوفه ‏‫۱۳۹۳.‬
722 در کوچه‌های خلوت بن‌بست منصور، مبینا ‏‫۱۳۹۳.‬
723 کمند عشق امینی، داود ‏‫۱۳۹۳.‬
724 رویای کودکان بی‌سرزمین صارمی‌شهاب، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
725 بی تو آشوبم: ترانه‌های فارسی کدخدایی، پرویز ‏‫۱۳۹۳.‭‮‬‭‬‬‬
726 مسافر علی‌پور، لیلا ‏‫۱۳۹۳.‭‬
727 از رنگ باستانی چشمانت: (منظومه) غلامی، محمد ‏‫‬‌۱۳۹۳.
728 بارانی‌ها موسوی، شهلا ‏‫۱۳۹۳.‬‭‮‬‬
729 سایه‌های آفتاب‌زده ورشوئی، مریم ‏‫‏۱۳۹۳.‭‮‬‬‬
730 برای آسمان شهیدثالث، فرناز ‏‫۱۳۹۳.‭‮‬‭‮‬‬‬‬
731 بچه‌های سربی برزنونی، فهیم ‏‫۱۳۹۳.‬
732 خوشه‌چین : دیوان اشعار ( فارسی ـ گزی) احمدی، حسن ‏‫‬۱۳۹۳.
733
این روزها واقعی نیستم
اسلامی، ساناز ‏‫۱۳۹۳.‬
734 قیل و قال کودکی شید، گلشید ‏‫۱۳۹۳.
735 ‏‫تفاوط‌هایت با رجاله‌های بی‌تفاوت‬(مجموعه شعر) صاحبی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
736
ناجی بیقرار
احمدی، سعیده‌سادات ‏‫۱۳۹۳.‬
737 مهر میهن محمودی فراهانی، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
738 سطرهای تنبل خلیلی‌جهرمی، سارا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
739 در کوچه آدینه‌ها پورعیسی، حمید ‏‫۱۳۹۳.‬
740 چکه چکه عاشق شدم بهبهانی، سرور ‫۱۳۹۳.‬
741 گلچین حسینی حسینی، سیدعلم ‏‫۱۳۹۳.‬
742 گاهی به رنگ خاطره‌هایت م‍ع‍ت‍ق‍دی‌، م‍ح‍م‍ود ‏‫۱۳۹۳.‬
743 به مته فکر می‌کنم فتحی، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
744 خوردن والیوم، زیر آفتاب جهانشاهی، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
745 یکشنبه ابدی ضحاکی، مژگان ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
746 ‏‫حرف‌هایی به شکل شعر‬ حسینی، فادیه ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
747 مردی که قاتل خود را کشت! غنی‌طبع، پوریا ‏‫‬‬‬‬۱۳۹۳.
748 عصر انتظار واث‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‮
749 ‏‫انار فکر می‌کنم: شعرهای آزاد‬ حدادی، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‬
750 خلوت دل عصاری‌مهابادی، علی‌اکبر ‏‫۱۳۹۳.‬
751 پاره‌های دل : مجموعه اشعار ویژه فاطمیه روشن‌روان، مجتبی ‏‫۱۳۹۳ -‏
752
قطار اندیمشک
ق‍زوه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
753 کهکشان ش‍ه‍رام‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
754 راز عطش مجموعه شعر مذهبی توانا، غلامحسین ‏‫۱۳۹۳.‬
755 ذهن سفید طلوع‌اصل، فاطمه‌زهرا ‏‫۱۳۹۳.‬
756 هوای دلت شرجی است رمضانی‌پور، سیمین ‏‫۱۳۹۳.‬
757 آبنامه شاکری، سیدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
758 امر به معروف و نهی از منکر در آیینه شعر خ‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
759 فرود هیچ پرنده‌ای اضطراری نیست حسینی، منیره ‏‫۱۳۹۳.‭‬
760 رستگاران کشاورز، رحمان ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
761 چکاوک رفیع، محمدصادق ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
762 دیوان ملازلفعلی کرانی‌بختیاری ک‍ران‍ی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، زل‍ف‍ع‍ل‍ی‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
763 جغور بغور : مجموعه شعر طنز مهدی نژاد، امید ‏‫۱۳۹۳.‬
764 الا دختر… مهدی نژاد، امید ‏‫۱۳۹۳.‬
765 برگ سبز جهرمی، محمدتقی ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
766 این درخت یک ستاره کم دارد خالقی، امیر ‏‫۱۳۹۳.‬
767 قند منتر حسینی، سیدابوالفضل ‏‫۱۳۹۳.‮
768 قلم‌داد: مجموعه شعر طنز استاداحمد، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
769 پای لرز خربزه (مجموعه اشعار طنز) غزل- مثنوی- رباعی- تک بیت علیدوستی‌شهرکی، همایون ‏‫۱۳۹۳.‬
770
آشفته
دربندی، احمد ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
771 نجوای سحری‌: مجموعه اشعار مذهبی و اخلاقی جعفری، محمدرضا ‏‫‬‌۱۳۹۳.
772
نواهای عاشورایی و انتظار
کهنسال سرخ‌ زو، سکینه ‏‫۱۳۹۳.‬
773 محراب شکسته ۴ رحیمی، یوسف ‏‫۱۳۹۳.‬
774 پرستوها شاهقلی، بهجت ‏‫۱۳۹۳.‭‬
775 دیوان شوری شفیع‌پور، عبدالله ‏‫‬‏۱۳۹۳.
776 می‌خواندم مادر فتحی، آسیه ‏‫‬‬۱۳۹۳.
777 دیوان اشعار م‍درس‌ ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
778
عطر صدای تو: ۱۲۰ شعرآزاد ۱۳۵۷-۱۳۵۰
ثانی، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
779 واژه‌های سرگردان: مجموعه شعر سپید عطار، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
780 از ابرهای تشنه م‍ن‍ص‍وری‌، ح‍ی‍در ‏‫۱۳۹۳.‬‬
781 منظومه یاسین حقیقی‌پور، زینب ‏‫‏‫‏۱۳۹۳.‬‬
782 پی من نگردید زمانی، یاسین ‏‫‬‬‬۱۳۹۳.
783 تنگنا کجور، داریوش ‏‫‬‌‌۱۳۹۳.
784 آرزوهای آرمانی رحمت‌زاده، آرمان ‫۱۳۹۳.‬
785 نه تو را دارم نه خودم را سلیمانی، سیدشاهین ‏‫۱۳۹۳.‭
786 شیهه‌های آذرخش: (گزیده شعر سپید) آلگونه جونقانی، مسعود ‏‫۱۳۹۳.
787 هندوآباد برگی از کتاب اردستان ( منظومه ، اشعار و اصطلاحات محلی ) خبازیان، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
788
حماسه سرای مرعشی
مرعشی، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
789 اشاره به دریا پیش از زوال بزرگ: گزینه شعر و گشت‌و‌گذار آن سال‌ها ص‍ال‍ح‍ی‌، سیدع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
790
احرام اشک
ح‍اف‍ظی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
791 شهرزادهای بی گیسو حیدری، فریبا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
792 دهلیز خاطرات بوری‌پور، علی‌اکبر ‏‫۱۳۹۳.‬
793 مرخصی کریمی، امین ‏‫۱۳۹۳.‬
794 مجموعه اشعار آیینی آه یاس محمدی، محمدمهدی ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
795 دعای ابوحمزه ثمالی: نیایش منظوم قاسم‌ علی‌نژاد شیرازی، مسعود ‏‫۱۳۹۳‬.
796
اشک لاله‌ها
صالحی، دوستعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
797 از زخم‌های ایل عاصم اردبیلی، صالح ‏‫۱۳۹۳.‬
798 زمزمه عشق نریمانی، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
799 گلچین نوروزی ن‍وروزی‌، س‍ردار ‏‫‬‌۱۳۹۳.‬
800 ‏‫منظومه‌ی الله الله حسین وینا‮‬‮‬ کربلایی، سعید ‏‫۱۳۹۳.‮‬
801 ما کو تا اونا شیم؟ مجموعه شعر طنز اک‍س‍ی‍ر، اک‍ب‍ر ‏‫۱۳۹۳.‬
802 شرح سفر زیارت( با زبان شعر و نظم)… ن‍اظران‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍ود ‏‫۱۳۹۳.‮
803 سکوت فرفره‌ی کوچکی بود که در باد می‌چرخید احمدی، احمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
804
چغوک اوچکو
نیک‌نفس، حمید ‏‫۱۳۹۳.‬
805 سرزمین دردهای کوچک من عباس‌زاده بانقی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‬
806 زمزمه‌های شب بارانی دودانگه، محرمعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
807 ترجمه منظوم و منثور عارفانه دعای صباح شیرازیان، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
808 چون مسیح طاهرخانی، عادل ‏‫۱۳۹۳.‬
809 آیینه‌ها دروغ نمی‌گویند صفائیان، نسرین ‏‫‬۱۳۹۳.
810 بدرنامه: مجموعه سروده‌های… بینای‌مطلق، حمید ‏‫۱۳۹۳.‬
811 شاید خدا… شاید عشق… فرخاری، ابوالفضل، ۱۳۷۱ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
812 سایمون واحدی اردکانی، مهدی ‏‫‬‏۱۳۹۳.
813 تیتر پایانی ن‍ث‍ری‌، ه‍ای‍ده‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
814 صد داستان منظوم ت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
815 دختری از جنس لیلی حیدری، حانیه ‏‫۱۳۹۳.‬‬
816 زیبا صنم: گزیده اشعار به انضمام چند داستان کوتاه سلطان، صنم ‏‫‬‬۱۳۹۳.
817
آشنای عشق
بزرگی راد، مرضیه ‏‫۱۳۹۳.‬‬
818 آقای شوالیه: رویا به روایت حنیف روی‍ای‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
819 شهر هزار‌کوچه زرین‌کلاه، همتعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
820 شعری که زندگی است شیرین‌بیان، فرامرز ‏‫۱۳۹۳.‬
821 دیوان غمانه: نخستین دیوان به سبک دوبیتی‌های تک‌مطلعی قنبری‌ سرداراکبری، مهرزاد ‏‫۱۳۹۳.‬
822
ه‍م‍دلان‌ ع‍اش‍ورا
غ‍ف‍اردوس‍ت‌، ن‍اص‍ر ‏‫۱۳۹۳.‬
823 دعای کمیل (با ترجمه منظوم) بابادی، پرویز ‏‫۱۳۹۳.‬
824 غروب خورشید (دعوت‌شدگان در بند) اح‍م‍دی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
825 انوارالحیاه ام‍ام‍ی‌ف‍ر دزف‍ول‍ی‌، سیدض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
826
نغمه حسینی
ال‍ه‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ای‌، م‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
827 ‏‫ المایة مرآةالالباب فی نظم‌القواعدالمنطقیة‬ شریفی بیدگلی، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬
828
بادهای خزانی
طالبی، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‭‬
829 ماه می‌رقصد ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، آزاده‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
830 عاشقانه‌هایی برای من و تو بهشتی‌تبار، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
831 این همه یوسف ق‍زوه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
832 شمیم عشق حقگو، جمشید ‏‫۱۳۹۳.‬
833 مصایب‌الحسین( مداحی، نوحه ، سینه‌زنی) تربتی‌ملایری، اسداله ‏‫۱۳۹۳.‬
834
میثاق دوست
امید باراندوزی، سیما ‏‫۱۳۹۳ .‬‬
835 زیارت عشق ع‍ل‍وی‌ ب‍ل‍داج‍ی‌، ح‍ش‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
836
پیغمبر خنده‌آور
صادقی زرینی، عباس ‏‫۱۳۹۳.‭‬
837 نسیم محبت روشنعلی، محمود ‏‫۱۳۹۳.‬
838 مثنوی خدا جعفری، نجمه ‏‫۱۳۹۳.‬
839 در خاطره مجنون رف‍ی‍ع‍ا، ق‍اس‍م‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
840 بیا اهل شهیدآباد باشیم فردوسی، هادی ‏‫۱۳۹۳.‬
841 تحریر تاریخ بخارا شهزادی، علی ‏‫۱۳۹۳ -‏
842 ‏‫چیستان وجود‮‬ ن‍ج‍ف‍ی‌ س‍وه‍ا، اس‍ک‍ن‍در ‏‫۱۳۹۳.‮‬
843 دنیا بدون من تنهاست اسلامی، سحر ‏‫‌۱۳۹۳.‭‬
844 مجموعه شعر زندگی جمادی، احمد ‏‫‌۱۳۹۳.‬
845 به هیچ عنوان استاداحمد، مهدی ‏‫‌۱۳۹۳.‬
846 دیوان فرزانه‌فر بیرجندی فرزانه‌فر، احمد ‏‫۱۳۹۳-۱۳۹۰.‬‬
847
عشق پاره‌وقت
راهب، علیرضا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‮‬‬
848 بی تو انگار جهان تعطیل است: مجموعه شعر و نقاشی گوهرشاهی، راشین ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
849
اثر انگشت عشق
صبری، امید ‏‫۱۳۹۳.‬
850 قلم عشق جعفر‌پور بروجنی، حکیمه ‏‫‬۱۳۹۳.
851      
852
اختر تابان
محتشم شروانی، ابوالقاسم‌بن‌ محمدعباس ‏‫۱۳۹۳.‬
853
‏‫چشمه باشی محله سینین ۳۷ نجی قاپیسی‮‬
جباری‌طوی، مهین تاج ‏‫۱۳۹۳.‮‬
854
عبور از تنهایی
لولاآور، سیده‌هما ‏‫۱۳۹۳.‬
855 منم درگیر بارونم سلطانی، مهسا ‏‫۱۳۹۳.‬
856 خال در سفیدی چشمانت موسوی، هوشنگ ‏‫‬‏۱۳۹۳.
857 خیس‌تر از باران منگلی‌پور، منصور ‏‫۱۳۹۳.‬
858 بی عنوان زارعی، فاطمه ‏‫‬‌۱۳۹۳.
859 خنده‌های امپراتور احسان‌پور، رضا ‏‫‬۱۳۹۳.
860 عاشقانه‌های سهراب سپهری س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
861 ولایت‌نامه مفاهیم فارسی و منظوم تمام خطبه‌ها و نامه‌های امیرالمومنین علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه در ۸۹۴۲ بیت شعر به سبک‌های گوناگون ادبی… ی‍ث‍رب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اوس‍ط ‏‫۱۳۹۳.‬
862
چگونه شمر شویم
صادقی زرینی، عباس ‫۱۳۹۳.‭‬
863 اختران تابناک داداش‌زاده، عباس ‏‫۱۳۹۳ .‬
864 پرتو عشق محمدپور، ثریا ‏‫۱۳۹۳.‬
865 برگ سبز درویش اع‍ت‍دال‍ی‌، ش‍اه‍رخ‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
866 مولود‌نامه فارسی ش‍م‍س‌ ق‍ری‍ش‍ی‌‏‫، ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
867 چهل فانوس خاکی‌بختیاروند، جهانگیر ‏‫۱۳۹۳.‬
868 پیامک مهدوی عجل تعالی‌الله فرجه‌‌الشریف گلی‌پور، مریم ‏‫۱۳۹۳.‮
869
دیوان منتظر
بهبهانی‌دیزجی، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
870 دل خوش سیری چند (عرفان عملی در زندگی سهراب سپهری) ترابیان‌پور، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
871
دیوان خون‌نگار
بخشی‌پور، تیمور ‏‫‏‫‬۱۳۹۳.‬‬‬
872 هفتاد گل زرد لوطیج، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
873 ‏‫چشم‌انداز شعر معاصر استان سمنان‬ یعقوبی، حسن ‏‫۱۳۹۳.‬‬
874 ‏‫غروب آیینه کاشانی‌ راد، حسینعلی ‏‫۱۳۹۳.
875 شهریار شهر عشق شاهمرادی، سیدمحمد ‏‫۱۳۹۳.‬‬
876 انگشت و ماه: خوانش دوازده شعر احمد شاملو پ‍اش‍ائ‍ی‌، ع‍س‍ک‍ری‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
877
آشنایی با مهدی اخوان ثالث
میرحسینی‌مطلق، سیده‌زهرا ۱۳۹۳
878
در زلال زبور عجم اقبال لاهوری
خ‍رس‍ن‍د، پ‍روی‍ز ‏‫۱۳۹۳.‬
879 نیست‌انگاری و شعر معاصر م‍ی‍رش‍ک‍اک‌، ی‍وس‍ف‍ع‍ل‍ی‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
880 آوای دل رحمتی، صفوت‌الله ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‬
881 سرگذشت و شناخت چهارده معصوم به صورت موزون و دروسی راجع به طب روان‌تنی رش‍ی‍دی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
882
شعر زندگانی فاطمه‌الزهراالبتول علیها‌السلام در مثنوی ریحانه‌الرسول
سیداسماعیلی، محسن ‏‫۱۳۹۳.‬
883
پنجره فولاد
مجیدی، رضا ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
884 دلم برای باغچه میسوزد: بازتاب سنت و مدرنیته در اشعار فروغ قاسم‌نیا، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
885
آیینه‌ی پاک: شامل مقالات – رسالات – بیانات و اوزان و اشعار
پاک، علی‌اصغر ‏‫۱۳۹۳.‬
886
مرگ فرزند شاعر حیدربابا
رش‍ادت‍ی‌، ب‍اق‍ر ‏‫۱۳۹۳.‮
887 آغازگر شعر نو نازک‌الملائکه یا نیما یوشیج؟ کاظم شیرودی، مرتضی ‏‫۱۳۹۳.‬
888
احوال و آثار زیب‌مگسی و دیوان نویافته‌ی او
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ت‍ی‍غ‌، م‍ری‍م‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
889
تقطیع در اشعار پروین اعتصامی
مامنه، طوبی ‏‫۱۳۹۳.‬
890 تقاطع گمان‌های بی دهان: مجموعه شعر ب‍ی‍زار گ‍ی‍ت‍ی‌، م‍س‍ع‍ود ‏‫۲۰۱۴م.‬
891
سیری در قصیده‌ی صحراویه‌ی علامه حسن‌زاده‌آملی
طرف، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
892
عرفان علامه اقبال ( از نظر یک مورخ اروپایی ادیان)
ش‍ی‍م‍ل‌، آن‍ه‌‌م‍اری‌ ‏‫۱۳۹۳.‮
893
گلزار میرزا محمد باقر نقاش‌باشی‌دهنوی ادیب ،‌قلمدان‌ساز…
کمالی، مصطفی ‏‫۱۳۹۳.‬
894
چهار مقاله درباره زندگی و شعر سهراب سپهری
اسلامی اصل، صغری ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
895
آئینه‌دار رابطه: گفت‌وگو با نصرت رحمانی
رح‍م‍ان‍ی‌، آرش‌ ‫۱۳۹۳.‬
896 مدخل‌شناسی شعر کهن استان سمنان درزی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
897 مشک خودبوی: نگاهی به زندگی، آثار و اشعار استاد ابوالفضل قاضی‌اسدی ولاش‍ج‍ردی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ‏‫‬‏۱۳۹۳.
898
مشک خودبوی: نگاهی به زندگی، آثار و اشعار استاد محمد خراطی ساوجی
ولاش‍ج‍ردی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ‏‫‬‏۱۳۹۳.
899
تحلیل زیباشناختی اشعار محمدرضا شفیعی‌کدکنی (م. سرشک) مجموعه «آیینه‌ای برای صداها»
حیدری، آرزو ‏‫۱۳۹۳.‬
900
زیباتر از حقیقت: مجموعه مقالات، مصاحبه‌ها و نقد و نظرها
شادخواست، مهدی ‏‫۱۳۹۳.
901
زنانه با فروغ
سالاری، مهتاب ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
902 همراه آن لحظه‌های گریزان   ‏‫۱۳۹۳.‬
903 ارزش همدلی در اشعار نیما یوشیج فرامرزی، نرجس‌خاتون ‏‫۱۳۹۳.‬
904 مرمرشعر کرمانی‌نژاد، زینب ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
905 همدلی یا ام‌ پاتی در اشعار فروغ فرخزاد فرامرزی، نرجس‌خاتون ‏‫۱۳۹۳.‬
906 همدلی یا ام‌پاتی در اشعار مهدی اخوان ثالث فرامرزی، نرجس‌خاتون ۱۳۹۳
907
همدلی یا ام‌پاتی در اشعار سپیده کاشانی
فرامرزی، نرجس‌خاتون ‏‫۱۳۹۳.‬
908
ای تاریخ ما را به یاد داشته باش به همراه منظومه چهره طبیعت …
ب‍ادی‍ه‌ن‍ش‍ی‍ن‌، ه‍وش‍ن‍گ‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
909
بازتاب اندیشه‌های عرفانی مولانا در اشعار علامه حسن‌زاده‌عاملی
کامور، آنوش ‏‫۱۳۹۳.‬
910
‏‫‭Nima Yoshij
نیما یوشیج ۱۳۹۳