کتاب ماجرهای آبتین و سیمین-جزیره خورشید/کامران قائم مقامی

کتاب ماجرهای آبتین و سیمین-جزیره خورشید

ماجرهای آبتین و سیمین-جزیره خورشید

عنوان:ماجراهای آبتین و سیمین فروست:جزیره خورشید تصویرگر:زهره عباسی یادداشت:داستان گروه سنی:ب

نویسنده: کامران قائم مقامی مترجم:   ناشر: گل افشان اصفهان
سال چاپ: 1389 نوبت چاپ: 1    
قیمت پشت جلد: 700 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو