کتاب نشانه هاي پنهان

کتاب نشانه هاي پنهان

نشانه هاي پنهان

مجموعه داستان کوتاه شامل 140عنوان داستان در قطع رقعي با 168 صفحه. داستان هاي فلسفي فروش اينترنتي در : ://www.jeihoon.com/p-26459.aspx و ://www.afrazbook.com/


نویسنده: هادي احمدي مترجم: ناشر: افراز
سال چاپ: 1389 نوبت چاپ: 0
قیمت پشت جلد: 4200 تومان

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو