کیمیای عشق حب حیدر است

اصغر چرمی

کیمیای عشق حب حیدر است
هر که باور کرد خاک این در است
گر علی را دوست می داری بدان
این همان تاثیر شیر مادر است


لینک دانلود شعر با نوای حاج حسین سیب سرخی
http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393/SibSorkhi-Ayam%20Fayemiyah%20Dovom%201393-Saveh-001.mp3

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران