|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

سنگيني حضور تو خم كرد قامتم (زهرا بیدکی )

 

زهرا بیدکی

 

سنگيني حضور تو خم كرد قامتم

 

سنگيني حضور تو خم كرد قامتم

مشغول چشمهاي تو يعني عبادتم

از پشت اين سكوت نفسگير سالهاست

در چشمهات خيمه‌زدن گشته عادتم

تنها به اين دليل دلم را شكسته‌ام

تا با خبر شوي و بيايي عيادتم

از اين همه شمارش معكوس لحظه‌ها

خسته‌ شده‌ست عقربه گيج ساعتم

مي‌خواهي از حصار نگاهت رها شوم

آخر براي چه؟ نكند بي لياقتم

اي بغض دست و پنجه نكن نرم با دلم

بگذار قطره قطره شود خيس صورتم

برچسب ها: شعرانتظار

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »