|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

نقدشعر با همکاری کاربران سایت ، شماره 6

سلام

اشعار زیر از روز چهارشنبه 30دیماه نود و چهار ساعت 9/30 شب برای نوشتن نقد کاربران و دوستان سایت، فعال شده است..


نام شاعر:نسترن خزایی

نام شعر:باتلاق سرخ

به گل نشسته،
چهار نعل
اسب فریاد
بی سوار!
پا شکسته،
لنگ نمی زند!
سرخ می شود
به رنگ باتلاق!
گاوها هم"ما"سر داده اند...
آخور به آخورشعردوم

نام شاعر:علیرضا.ح. امیر خیزی

نام شعر:حسرتهای شیرین

بر لبان تو ماسید
حسرتهای شیرین مردمان
آنگاه که...
بریده شد از نگاه شورِ تو
رنگ طعمهای جهان
تا روده ی تلخ خداوندانِ نان
درست در میان اشک های گرسنه ات
اشتها را رنگین تر کند!


بخش نقد ادبی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: نقد شعر, نقد داستان, نقد ادبی

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »