|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

سایت زمینه ساز تحول

سایت زمینه ی تحول
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشرفت و تحول شعر پارسی نیازمند یک بستر سازی مناسب برای نقد ، مطالعه ، آموزش و گفت و گو پیرامون شعر امروز است. بخصوص رابطه ی شاعران جوان و تازه کار با پیشکسوتان وادی طرب می تواند زمینه ساز یک تحول بنیادین در شعر امروز در جهت استحکام پایه های ادبیات و پیشرفت اساسی آن گردد. به طوری که تجربه ی بزرگان با شور و اشتیاق جوانان در کنار هم موجی را بیافریند و کشتی شعرپارسی را به حرکت در آورد.
شعر پارسی بیش از پیش نیازمند حرکت است. حرکتی در جهت گسترش خود و افزایش ظرفیت در بیان مضمون ، مفاهیم و اندیشه. به نظر می رسد شروع چنین حرکتی نیازمند دو موتور است:
1. بازگشت ادبی
2. نو آوری منطقی
بازگشت ادبی: اصالت، پایه ی شعر پارسی است. بدون حفظ اصالت و توجه به گذشته ساختار و محتوای شعر ما دچار انحطاط خواهد شد کما اینکه متاسفانه امروزه ما شاهد رشد جریان های به اصطلاح ادبی در محافل خصوصی یا حتی عمومی هستیم که خواسته و ناخواسته تیشه به ریشه ی ادب پارسی می زنند و بخاطر عدم تسلط به اصالت شعرپارسی لباس بدقواره ای را به جای جامه ی گران بهای شعر عرضه می کنند و به نوعی، از "استیصال ادبی" رنج می برند. درباره ماهیت اینگونه مجالس به اصطلاح شعر و شاعران! در مقاله های بعد خواهیم گفت اما دانستن این نکته ضروری است که اگر می خواهیم شعرپویایی داشته باشیم باید اصولی را حفظ کنیم و طبق آن به نوآوری و خلق محتوا و قالب دست بزنیم. از اختراع هواپیما تا امروز ، این اختراع شگفت انگیز انسان دست خوش تغییرات بسیاری گشته و روز به روز مدرن تر می شود ولی همه ی آن ها یک خصوصیت خود را حفظ کرده اند: همه ی آن ها بال دارند! یعنی اصول اولیه ی خود را حفظ کرده اند. شعر نیز چنین است. منظور از بازگشت رها کرد نوآوری ها نیست. ساختن پایه های اصولی برای نو آوری است.
نوآوری منطقی: زمانی که بتوانیم اصول خود را محکم بنا کنیم ، می توانیم نو آوری های خود را در جهت استحکام بیشتر بنای زیبای شعر به کار ببریم ولی باید توجه داشت که این نوآوری ها باید منطقی باشد. افراط آغاز انحطاط است. بعضی از تند روی ها و حرکت های افراطی در دهه ی چهل و هفتاد باعث اصلی زوال شعر معاصر گشته است و این نتیجه ی همان " استیصال ادبی" یاد شده است. نو آوری باید به تقویت شعر کمک کند نه این که به تضعیف آن منجر شود. "شاملو" نمونه ی بارزی از کسی است که با نوآوری خود به تقویت شعر و افزایش ظرفیت آن پرداخت.
سخن پایانی: سایت شعر نو از آنجایی که میزبان هزاران مشتاق شعر و شاعران پیر و جوان است زمینه ی خوبی را می تواند برای ایجاد فضای گفت و گو و نقد و آموزش ایجاد کند تا موتور های دوگانه ی این حرکت عظیم روشن شود. این مهم همت مدیران سایت و مشارکت اعضای سایت را می طلبد. انشاالله طی ماه های آینده با چند مقاله نوید ایجاد یک حرکت جدید را خواهیم داد.


م.ص.مهدیار

بخش نقد ادبی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: نقد شعر, نقد داستان, نقد ادبی

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »