|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

ترجیع بند

 

ترجیع بند:

ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه و وزن یکسان هستند و در آخر هر رشته شعر یک بیت یکسان با قافیه ای جداگانه تکرار می شود. 

بهترین ترجیح بندهای مربوط به سعدی ، هاتف و فرخی است. 

از ترجیع بندهای معروف ادبی فارسی ترجیع بند هاتف است که بیت ترجیع آن این است: 

که نیکی هست و هیچ نیست جز او ----- وحده لا اله الا هو

 نمونه ای از ترجیع بند از دیوان سعدی 

دردا که به لب رسید جانم ----- آوخ که ز دست شد عنانم 

کس دید چو من ضعیف هرگز ----- کز هستی خویش در گمانم 

پروانه ام اوفتان و خیزان ----- یکبار بسوز و وارهانم 

گر لطف کنی به جای اینم ----- ورجور کنی سرای آنم 

بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله کار خویش گیرم 

زان رفتن و آمدن چگویم ----- می آیی و می روم من از هوش 

یاران به نصیحتم چه گویند ----- بنشین و صبور باش و مخروش 

ای خام، من این چنین در آتش ----- عیبم مکن ار برآورم جوش 

تا جهد بود به جان بکوشم ----- و آنگه به ضرورت از بن گوش 

بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله ی کار خویش گیرم 

ای بر تو قبای حسن چالاک ----- صد پیرهن از جدائیت چاک 

پیشت به تواضع است گویی ----- افتادن آفتاب بر خاک 

ما خاک شویم و هم نگردد ----- خاک درت از جبین ما پاک 

مهر از تو توان برید هیهات ----- کس بر تو توان گزید حاشاک 

بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله ی کار خویش گیرم 


** توضیح: به علت طولانی بودن ترجیع بند تنها قسمتهایی از آن انتخاب شده است که نشان دهنده ساختار شعری ترجیع بند باشد. 

برچسب ها: قالب های شعر فارسی

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »