|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

دلا بـه عشـــــق گلی مبتلا شدی در بـــــــاغ (بوالفضول الشعرا )

بوالفضول الشعرا        

دلا بـه عشـــــق گلی مبتلا شدی در بـــــــاغ              

 که بلبــل از غم او نعــــــــره زد به صوت کلاغ!

 

گلی که بینی او خود مثال دستـــه گلی است              

مگــــــــــر به تیغ پزشکان کند علاج دَمــــــاغ!

تورم است و گــــــــرانی و مشکــــل مسکن             

کنون چــــه موقع آواز عشــــــــــق بود ، الاغ؟!

نخورده بود اگر  "قیس" کلّه پاچه ی خــــر               

دگــر ز خرگـــــــــــــــه لیلی نمی گرفت سراغ!

برای آنکـــــــــه نه در راه عشـــــق او برود              

رویّ قافیــــــــــــه مــــان را نموده ایم چلاق(!)

مرا بــــــــــه امنیت اجتماعی ام برســـــــان              

فدای چشم تــــــــــــو ســــاقی! بریز چایی داغ!

ســـــــر قرار ِ خیابان نیــــــا نگـــــار عزیز!              

شکسته دل بشــــوم بهتــــــر از شکسته جناغ!

من آنچه شرط بلاغ است با تـــــو می گویم                

تـــــو خواه از سخنم شرط گیــــــــر خواه بلاغ!!

برچسب ها: شعر طنز

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »