|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

حجت الله کاراندیش - چه شد...؟؟؟

آنکه کج کرد به ما چرخشِ تقدیر، چه شد؟
در شَروشورِ جهان با همه درگیر، چه شد؟

آن مسبّب که سبب راهمه سوزاند،کجاست؟
آن موثّر، که به دلها شده تأثیــر،چه شد؟

آنکه در باغِ ریا، خنجرِ حق بُرده به دست
تـا کنَـد ریـشـۀ هر حیـله وتـزویـر،چه شد؟

بر دل وجـان،چـودوصد فـتنه ومشکل افتاد
آن مدبّــر، که کُـند چـاره وتـدبیـر،چه شد؟

روحِ عاشــق همه بشکـست در ایــوانِ بلا
آن هُنرمایه که خم گشت زِ تحقیر،چه شد؟

واعظی را که به گلدستۀ دل رفته به وَعظ
تا بگوید نَه به لب،حمدِ به تکبیر، چه شد؟

دل به بُطلان زد وآیـیـنِ حَـرَب شُد به بقـا
آنکه زِستیــزه، اِبـا کرده وتَنفیـر، چه شد؟

(حُجتــا)، آنکه جهـان را به جفـا کرد بنـا
تـا کُنَـد مثنـویِ دردِ تـو تحـریـر، چه شد؟

1396/08/02(حجت الله کاراندیش)

شاعر حجت الله کاراندیش

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »