حجت الله کاراندیش - چه شد...؟؟؟

نوشته شده در . ارسال شده در غزل

آنکه کج کرد به ما چرخشِ تقدیر، چه شد؟
در شَروشورِ جهان با همه درگیر، چه شد؟

آن مسبّب که سبب راهمه سوزاند،کجاست؟
آن موثّر، که به دلها شده تأثیــر،چه شد؟

آنکه در باغِ ریا، خنجرِ حق بُرده به دست
تـا کنَـد ریـشـۀ هر حیـله وتـزویـر،چه شد؟

بر دل وجـان،چـودوصد فـتنه ومشکل افتاد
آن مدبّــر، که کُـند چـاره وتـدبیـر،چه شد؟

روحِ عاشــق همه بشکـست در ایــوانِ بلا
آن هُنرمایه که خم گشت زِ تحقیر،چه شد؟

واعظی را که به گلدستۀ دل رفته به وَعظ
تا بگوید نَه به لب،حمدِ به تکبیر، چه شد؟

دل به بُطلان زد وآیـیـنِ حَـرَب شُد به بقـا
آنکه زِستیــزه، اِبـا کرده وتَنفیـر، چه شد؟

(حُجتــا)، آنکه جهـان را به جفـا کرد بنـا
تـا کُنَـد مثنـویِ دردِ تـو تحـریـر، چه شد؟

1396/08/02(حجت الله کاراندیش)

شاعر حجت الله کاراندیش

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ