|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

کریم لقمانی - کاش نطفه مرده بود !

برزخم من بریز ازآن خُم شراب
چون گم شدم دگر درعمق این سراب
پرکن دوباره جام بیخود زخودشوم
تامست می شوم حالم شود خراب
ماراچه حاجت است عاقل شویم دگر
وقتی دراین دیار بودیم همیشه خواب
حاصل چگونه شد مااین چنین شدیم
عمری گذشت ورفت دیگر زما شباب
خودکرده ام چنین ، مهرووفا یشان
مُزدم همین شده !غم،غصه وعذاب
درآن شب سیاه کاش نطفه مرده بود !
مادرچه زاده ای با آن همه شتاب!؟
خوش بودت آن شبی،باشورِعاشقی
باعشق ویک هوس، کردی مرا کباب
مطرب نشسته ای برمن تو بنگری ؟
با زخمه ات بزن ، بر قامتِ رباب !
s@rv

شاعر کریم لقمانی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »