|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

حورالعین اوجاقی - به جای تو


بنام آنکه مرا نام داد
به جای تو
________
گاهی ،همیشه جای تو سیگار میکشم
اینگونه دشمنان تورا دار میکشم
در گوش های خفتگی صد سبوی خام
نام قشنگ حق بشرجار میکشم
هم کیش های پخش شده در دیار حق
با حرف پخته پرتره ی یار میکشم
با هر سقوط خویش در این عالم هبوط
قاب تن شکسته به مسمار میکشم
در چار میخ خسته ی مغلوب این تنم
با ناله های دل گل بی خار میکشم
در انجماد این تن خفته به زیر یخ
من هرچه میکشم ز دل زار میکشم
_____________________
بیستم خرداد نودو شش
حورالعین اوجاقیشاعر حورالعین اوجاقی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »