|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

صدیقه اسلامی

تصویر تست

صدیقه اسلامی

تاریخ تولد  چهار شنبه ۵ مرداد ۱۳۶۲

شهر: جزیره قشم

1

تسبیح و استخاره و قرآن یواشکی

فال من است حافظ و دیوان یواشکی

در هر نبرد از تو اگر زخمه خورده ام

من را کشانده ای سر میدان یواشکی

هی چکه چکه چشم زمین تر نمی شود

شک می برم به قطره ی باران یواشکی

انگشت بر لبی که صد افسوس می گزد

من تو قرارو  سادگیمان یواشکی

سالاد فصل می خورم و آه می کشم

اندوه توی سفره ی مهمان یواشکی

سیب و ترنج طعم گلابی دهان ت 

نوشیده آب از لب لیوان یواشکی

 

2

مرا به خانه سبز جوانه مهمان کن

شب سیاه مرا از ستاره تابان کن

و در طلیعت خاموش گرم تابستان

مرا امید رسیدن به آب باران کن

به کوهپایه ببر خلوت درونم را

کنار زورق خورشید نیمه عریان کن

درون بینی من بوی خاک می پیچد

مرا تو به اعجاز عشق انسان کن

بگیر دست مرا در تمام بعدالظهر

وتنگ تنگ در آغوش خویش  پنهان کن

 3

تمام خستگیم رابه سنگ بخشیدم

چه شاعرانه خودم راقشنگ بخشیدم

چقدرفاجعه درمن غریق مرداب و

تمام شرم خودم را به ننگ بخشیدم

دلی که دربغل من شعاع آتش بود

به تیر ترکش مشتی تفنگ بخشیدم

نگو که جام عسل بر لب لبم پیداست

که من لبان خودم را شرنگ بخشیدم

به آبروی تو سوگند می خورم امشب

تمام هستی خودراجفنگ بخشیدم 

 

برچسب ها: شاعران معاصر, شاعران هرمزگان, زنان شاعر

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »