|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

سیدعلی اکرمیان

تصویر تست

سیدعلی اکرمیان

 

متولد1358

شهر : بم


شبِ آرامش چشمت. ترانه
نگاهت می کنم باهر بهانه


بغل واکن مرا در خود رها کن
نوازش کن تنم را  .عاشقانه

 

خیابان درتب و تاب قدم هات
هوس دارد برقصد .دخترانه


پرستودر شبستان نگاهت
به سردارد هوای آشیانه


پریشان کن همه آرامشم را
بکش شب های یلدارابه شانه


شب مهتاب وچشمان تو زیبا
ومن می ترسم ازخواب شبانه


 دوباره باتوام تاکودکی ها
دوباره . بازباران. با ترانه


متولد 58 اهل شهرستان بم

برچسب ها: شاعران معاصر, شاعران کرمان

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »