|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

مهران اسدپور

مهران اسدپور 

 

با نامِ او که نامَش ؛ تعبیرِ نابِ عشق است
        آن حضرتی که تنها ؛ عالیجنابِ عشق است
 
        در جانِ عاشقانش ؛ جاریست مثل یک رود
   او جلوه ای نهان است، چون درحجابِ عشق است
 
         از سرنوشت و تقدیر ؛ هرگز نباش ، دلگیر
  چون هر چه او بخواهد ؛ فصل الخطابِ عشق است
 
            از قاضیان نپرسید ؛ احوالِ مجرمان را
      جُرمِ من از نخستین ؛ روز ارتکابِ عشق است
 
          ظاهر پرست بودیم ؛ در انتخابِ معشوق
   غافل از اینکه شاید ؛ ظاهر، « سَرابِ » عشق است
 
      با عقل در جدال است ؛ دل در مَصافِ تصمیم
      مغلوب میشود عقل ، دل در رکابِ عشق است
 
         با عشق، هر که باشد ؛ در اوجِ شادمانیست
       دِلمُرده است هر کس ؛ در اجتنابِ عشق است
 
         آرام میشود دل ؛ با یادِ « حضرتِ دوست »
   این حال، بی سبب نیست ؛ این انقلابِ عشق است
 
     « مهران » در این ضیافت ؛ مدهوشی ات مبارک
صَد شُکر، چون که جانت ؛ مست از شرابِ عشق است.

2

 
اگر به کُنجِ خرابات ، مَستِ مستی ، باش...
اگر که مَردِ خدا ، یا که بُت پرستی ، باش...
 اگر که پاک و مُنَزَّه ، اگر که زشت و پلید ؛
فقط تو را به مرامت همان که هستی باش.


 

برچسب ها: شاعران معاصر, شاعران اصفهان

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »