|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

پرویز بیگی

تصویر تست

 پرویز بیگی

 

(1)

هوا ابری ست

رصد ستارگان ممکن نیست

روسری ات را بردار

(2)

مومیایی

زندگی در مرگ

مرگ در زندگی

(3)

هر روز

به نامه های اداری

منگنه می شوم

(4)

گرگ های گرسنه مرا دریدند

حق با گرسنگی بود

(5)                 تقدیم به دیکتاتور ها

نشسته ای

همه به احترامت ایستاده اند

چقدر خسته کننده ای

 

(6)

جاده های یکطرفه

مرا به تو می رساند

یا...

(7)

هر روز

یک سیب می خورم

و از خانه رانده می شوم

(8)

مجنون شدند

بید هایی که لیلی را ندیدند

(9)

تاک های شکسته

شراب های ریخته

(10)

ابر

قدم زدن دریا در آسمان

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »