|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

علي حيدري

تصویر تست

علي حيدري 

آنجا و اينجا...

اينجا دلم براي خدا تنگ مي‌شود
در ازدحام رنگ و ريا سنگ مي‌شود
آنجا كه بين ما و خدا هيچ كس نبود
اينجا هزار فاصله فرسنگ مي‌شود
آنجا ميان دفتر اوراق خاطره‌است
اينجا ولي تمام خاطره بيرنگ مي‌شود
آنجا زمين نبود زماني كه جنگ بود
اينجا زمين بهانه يك جنگ مي شود
آنجا هزار دل سوي دلدار پر زدند
اينجا دلي براي خدا تنگ مي‌شود؟
آنجا نواي قافله آهنگ راه بود
اينجا پراز سه‌تار‌ودايره‌وچنگ مي‌شود
آنجا براي هر عبور چراغي نداشتيم!
اينجا پراز موانع شبرنگ مي شود
آنجا دلي به وسعت آئينه داشتيم

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »