|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

علی حنیفه

تصویر تست

علی حنیفه

وقتي كه ذره ذره بشر با خدا شود
آن آينه فرا بشري چون شما شود

با آفتاب سايه به سايه قدم زند
پاي هر آن كسي كه به كوي تو وا شود

تو كيستي به سرفه ي پير زني نحيف
چيزي نمانده بند ز بندت جدا شود

تو كيستي؟ چگونه؟ مگر مي شود؟ امير
دنيا به تو ز عطسه ي بز بي بها شود

با استخان مانده به حلقوم ساختي
تا دين به شقه گي نكند، مبتلا شود

شصت و سه سال رفت و نيامد سپيده اي
خورشيد زود تر ز تو از خواب پا شود

آقا! جسارتا غم خود را مگو به چاه
دريا چگونه در دل يك كوزه جا شود

علی حنیفه

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »