|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

زهرا زرشناس

تصویر تست

زهرا زرشناس

 

خوش بگفتاکه برین باشدبه زیرپای تو                           
جان من باشد فدای قامت رعنای تو

جنت دنیاو عقبی ازبرای من توئ                               
مادرم در جنتم با دیدن سیمای تو

چونکه طفلی بودم و در دامنت گریان بدم                       
پر ز بیداری و تنهایی بده شبهای تو

تو پر از بیم و امیدی تو پر از عشق و نوید                     
بوده پر دلواپسی از بهر من دنیای تو

در درون بحر پر غوغای کار و زندگی                       
  من درون اوج هستم با دعا و نای تو

تا که باشی در پناه لطف حق ای نازنین                       
  می کند هر دم دعا از بهر تو زهرای تو

برچسب ها: شاعران معاصر, زنان شاعر

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »