|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

بهزاد سلیمانی

تصویر تست

بهزاد سلیمانی

 

«خواب امشب»
به خواب امشبم مهتاب دیدم
دل آرام دلم، بی تاب دیدم
عروس خواب و بی کس هاییم را
به امشب تا سحر در خواب دیدم
دل بی تاب من، بی تاب از آن گشت
که چشم یار خود، پر آب دیدم
سخن از دوری و عشقش بگفتم
ولی گیسوی او پر تاب دیدم
به خوابم چهره ی آن نازنین یار
لبش از خنده ها کمیاب دیدم
به یادم خنده ی جان بخش او بود
که ناگه عکس او در قاب دیدم
نگاهم بر نگاه آن گل افتاد                                       

که اشک از دیده ام سیلاب دیدم
به صبح تا دیده ام این خواب دیدم
سحر بالشتکم غرقاب دیدم 

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »