|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

مهران شفيعي

تصویر تست

مهران شفيعي

.متولد ٢٨ بهمنِ ٧٣ شاعر ونويسنده ي اهل زنجان است.فعاليت هنري اش را از اواخر سال ٨٩ اغاز كرده و تاكنون شعر ،مقاله ونقدهايي ازاو در نشريات فرهنگي وسايت هاي ادبي منتشر شده است.
كتابِ "سوءطن" اولين مجموعه ي شعري اوست كه ازسوي انتشارات بوتيمار روانه ي بازار كتاب شد.شفيعي بعد از انتشار سوءطن به طور جدي به شعر حجم روي آورد وهم اكنون در اين ژانر شعري فعاليت نوشتاري اش را دنبال ميكند.

يك:

لبيك
خوابِ ظريف
در بازِ چشم
لبيك
سرخِ ريخته از گل
گيجيدن و
پسِ بسته
حباب
مي تِرْكَد
به مشت كه بنگري
و مي فشرده نگاه
دايره شد
و گستاخِ چشم
تصوير مي شكند

قسم به اجابت شهيد
در نخاعِ ساقه
قسم به گلوي ايمَنِ رعش
در زرداب و ذكرِ بالا
قسم به آن
آن لحظه ي آگاه
كه احتضار نوبت است و
انكارِ جا

بالا بلند
مرده
از جو بار كه بيايي
مي نوشمم
پسِ هفت سال مرهم


مهران شفيعي
دو:

به كاكتوسِ آن گوشه مي شوي
آن گوشه
كه شكل تنها داشت
تنها
چشمِ ديگر ،
بنشيني هم
جوانه ديدن داشت

دندانه هاي صبور
اي
بيابان
اتاقِ خالي
كجا
نور معين؟
كم يابِ دور
اشارت است و
چشم
بر رخ تاكيد

مهران شفيعي
سه:

روييده برشكاف
خرام خون و بدر
قوس نسترن
در پياله ي دشت
آرام
آرام تر
تا شبِ شريف

رُخانت
نه چهره ي پيداست
هزار مخمل تنگ
به يائسه مي خندد
به آرامشِ شب بلند ،
دختركان چله مي شكند
اينجا كه هنوز
هلال خون است و
عافيتي به آتش وزخم

وقتي به تجريد تن
تنهاي منظره بود
ماده بوداي سوخته
در حادثه ي مزار

مهران شفيعي
چهار:

تازیانه تا مزار
چشمِ کدام تن
گشوده سرخ ؟
به یالِ مادیان
نعره شکاف دیگر داشت

بشکاف
طول و عرض اینجا
بر شفافِ گور
هزار مخمل کبود
التیامِ زخم می کند

مهران شفيعي
پنج:

و دستگيره هنوز
آن پرتاب معيوب
مي افتي و انگار
تلقينِ اشارتي ست

اي
كه از پوستم مي گذري
آرام تر
زاويه كه از چشم تو مي شكند
مي شكند اينجا
بُعد ديگرم
و لا حد
عمود كه بيايد
تحير ترتيل
در موريانه خليده به تن
و شايد آنجا
كه بازو گشاده اي
بازوي ديگرم باشد
در فلس هاي افتاده

برچسب ها: شاعران معاصر, شاعران زنجان

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »