|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

سعید فلاحی

محمدعلی رضاپور

سعید فلاحی

سعید فلاحی
تخلص: زانا کوردستانی
متولد ۱۳۶۳ کرمانشاه
کارشناسی ارشد علوم سیاسی-روابط بین الملل
کتاب ها: تنهایی سکوت - نرگس - عشق پایکوبی میکند و...

1
دلتنگی
چیزی است،
شبیه مرگ ناگهان
در یکی از شامگاه های کودکی
که مادرت را برده باشد.
2
نیستی
و هیچ حسی ندارم
فقط حیرانم که این چیست
که از پلک هایم
بر روی گونه هایم می ریزد؟!
3
هوای تو
از هوای تهران هم
مضر تر است!
هوای تهران به سرفه ام می اندازد
و هوای تو
به گریه...

4
بیماری قشنگی‌ست​ عشق!
که دنبال علاج‌اش نخواهم رفت
تو، فقط
گوشه‌ی روسری‌ات را
شُل کن
به انگشت اشاره‌ام
و سیگاری برایم آتش بزن
شفای من
دوستت دارم هایی است
سرایت کرده بر لب هایت
که سر ساعت به خوردم می دهی.

5

:یک نخ دوستت دارم دود میکنم
شاید این سیگارها
دلتنگی هایم را علاج کنند.

برچسب ها: شاعران معاصر, شاعران کردستان

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »