|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

فتانه ی کشاورزی

تصویر تست

فتانه ی کشاورزی

فتانه ی کشاورزی متولد و ساکن شیراز, فوق لیسانس زیست شناسی, از سال 93 نوشتن شعررا به صورت جدی آغاز کردم.

 

سایه ی درد

دوباره خاطره ایی خیس روی بند لباس

دوباره سایه ی مردی نشسته توی تراس

دوباره له شده ام زیر چکمه های زمان

دوباره مستم و یک حس تلخ روی زبان

صدای زجه من زیر تیغ خودکشی است

صدای ناله ی من از هجوم ناخوشی است

نشسته چین عمیقی به روی پیشانی

شکسته صورت من زیر سم حیوانی

صدای گریه من پشت جلد تنهاییست

گلوی پاره ی من گور مرگ زیباییست

صدای ریختنم توی گوش های خزان

دوباره محو شدم پیش چشم های جهان

غرور مرده ی  یک زن درون گور تنم

بلوغ مبهم و گنگی درون پیرهنم

شبیه یک جسد سرد توی یک تابوت

تمام شاهرگم سوز ترکش و باروت

دوباره خاطره ایی خیس روی بند لباس

دوباره سایه ی دردی نشسته توی تراس

 

برچسب ها: شاعران معاصر, زنان شاعر

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »