|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

محمد امین علی اکبر

تصویر تست

محمد امین علی اکبر  

 

1

ابر بهار می شوم و گریه می کنم
بی اختیار می شوم و گریه می کنم

یک گوشه مینشینم و مانند آینه
چشم انتظار می شوم و گریه می کنم

از کوه میروم که به دریا رسم ولی
صحرا کنار م میشوم و گریه می کنم

خورشید بودم و زشما دل بریده ام
خفاش غار میشوم و گریه می کنم

می خواستم که همسفر ابرها شوم
حالاقطار میشوم و گریه می کنم

می خواستم که از غم تو خون جگر شوم
حالا انار میشوم و گریه میکنم

2

آخرین مسافراحساس می کنم که امشب خدایی ام


بالم شکسته است ولیکن هوایی ام


من مانده ام که راه حرم از کدام سوست


آخر اسیر محنت و رنج جدایی ام


جفت کبوتران حرم بال میزنم


مثل نسیم صبح دچار رهایی ام


اینجا همان کرانه ی یک رنگیه خداست


فرقی نمی کند که،که هستم،کجایی ام


من هم ز گرد و خاک حرم ارث میبرم


من گوشه ای ز خاطره ی آشنایی ام


بی کس تر از همیشه به سوی تو آمدم


من آخرین مسافر شهر جدایی ام

 

3


چیزی شبیه بال و پر کم دارم امشب
غمگینم اما چشم تر کم دارم امشب

جان می دهم از ترس شب تنهای تنها
تا زنده بودن یک سحر کم دارم امشب

یک جاده ی خاکی به سمت آسمانم
یک پا برای این سفر کم دارم امشب

آری خیابانم که باران جان به من داد
تا شعر بودن یک گذر کم دارم امشب

یک شانه ی آرام می خواهم بخوابم
تا آرزویم یک نفر کم دارم امشب

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »