|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

نبي پلويي اميرآبادي

تصویر تست

نبي پلويي اميرآبادي

1

تا نظر بر روی زیباتر زماهت میکنم
نازکی آنسان که با گل اشتباهت میکنم
ای تماشایی ترین مخلوق خاکی بر زمین
آسمانی میشوم وقتی نگاهت میکنم
از من و ابر تکدر بار احساسم بترس
گر برنجانی مرا آیینه آهت میکنم
خویش را در زیر گیسوی تو پنهان کرده ام
تا نفهمی با چه ترفندی سیاهت میکنم
هیچ صیدی از کمند شعر من سالم نرست
سرکشی میدانم اما سر به راهت میکنم

2

بعد از تو هم امكان روئيدن فراوان است

دلگرمي از آينده اي روشن فراوان است


گيرم كه از چشمان تو دورم ملالي نيست
مضمون براي شاعري چون من فراوان است

من روح بي آلايشت را دوست مي دارم
ورنه براي كام جستن .تن فراوان است


ديگر زمان ناز حوا را كشيدن نيست
در وادي اغواي آدم .زن فراوان است


اين آخرين فرجام من در عشق ورزي نيست
فرصت براي عشق ورزيدن فراوان است 

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »