|  |   |  |   |

نقد ادبی

عنوان
نقد کتاب شعر کتاب:امروز، فرداست شاعر: آذر کتابی
کتاب:سایه ها و رنگ ها/رضايت يا قناعت شاعر: مهدی مظفری
نقد کتاب شعر کتاب:کنارهمین روزهاشاعر: حمید تیموری فرد
بحرانِ نقدِ شعر جوانِ امروز به بهانۀ مطالعۀ دوبارۀ كتاب محمد كاظم كاظمي
نگاهي كوتاه به كتاب ثانيه هاي گيج شاعر:فرناز جعفرزادگان
نگاهي كوتاه به كتاب شعري با طعمِ سيب شاعر: مينو سليمي
نگاهي كوتاه به کتاب حفره ها شاعر: گروس عبدالملكيان
نگاهي كوتاه به کتاب هنوز مونالیزا نبود... شاعر: اعظمِ کمالی
نگاهي كوتاه به چند شعر شاعر: محسن جعفری، شاعرِ جوانِ شمالی
نقد کتاب شعر کتاب:کسی از این شعر سر در می آوردشاعر: قنبر یوسفی
نقدی بر کتاب های سه‌گانه فاضل نظری
مشاعره 3
حیرت از نویسنده ای ! . . .
نقدی تحلیلی بر کتاب «آینه های خندان» نوشته مهدی محبّتی (3)
وقتی شفاهی به ندرت کتبی می شود!
نقد تحلیلی بر کتاب "آینه های خندان"، نوشته: مهدی محبتی (4)
"پارادکس بزرگ " نیم نگاهی به مضمون در شعری از مازیار نژادیان
کارگاه کوتاه نویسی دوازدهم
ستارگان (منتخبی از بهترین ابیات اشعار امروز)
اشعار ارسالی به کارگاه کوتاه نویسی دوازدهم