|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر مقاومت
  • نديدم آيينه اي چون لباس خاكي ها(سيد محمد جواد شرافت)

اشعار شاعران در حوزه شعر مقاومت(شعر جنگ)

نديدم آيينه اي چون لباس خاكي ها(سيد محمد جواد شرافت)

نديدم آيينه اي چون لباس خاكي ها(سيد محمد جواد شرافت)

نديدم آيينه اي چون لباس خاكي ها
همان قبيله كه بودند غرق پاكي ها
به عشق زنده شدن «عند ربهم» بودن
شده ست حاصل آنها ز سينه چاكي ها
دليل غربتشان، اهل خاك بودن ماست
نه بي مزار شدن ها، نه بي پلاكي ها
به آسمان كه رسيدند رو به ما گفتند :
زمين چقدر حقير است آي خاكي ها!


منبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم

برچسب ها: شعر مقاومت

چاپایمیل